ZADARSKI HGSS TREBA NOVAC ZA NOVU SEZONU: Hoće li lokalne vlasti na vrijeme reagirati?

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zadar po broju akcija i spašenih ljudskih života jedna je od vodećih stanica Hrvatske gorske službe spašavanja u proteklim godinama. Pokriva područje Zadarske županije koje je izrazito kompleksno spojem planine, krša i mora. Najveći broj akcija spašavanja je izveden na planinskom području Velebita a dok je broj potražnih akcija na kopnu i otocima unutar županije svake godine u porastu.

Iako joj se rad zasniva na volonterizmu njezinih pripadnika, u 2019. joj je za specijalnu opremu, školovanje članova i potrošni materijal potrebno oko 780.000 kuna. Stoga su napravili godišnji plan potreba i uputili svoje prijedloge jedinicama lokalne samouprave na području Zadarske županije. Najveći iznos predviđen je za Grad Zadar i Zadarsku županiju – po 250 tisuća kuna, za Vir 37 tisuća, Biograd 27, Benkovac 17, itd, prenosi portal 057info.

Najveći dio novca, 200 tisuća kuna, HGSS Zadar potrošit će za nabavku specijalističke opreme. Po 100 tisuća potrošit će na uređenje infrastrukture Stanice te akcije, vježbe i održavanje spremnosti, a ostatak novca na telefonske izdatke, školovanje članova, radio komunikaciju, gorivo, održavanje vozila, potražne pse itd.

– Prijedlog je napravljen na temelju proračuna svake jedinice lokalne samouprave iz 2014. godine. Za iznos smo stavili 0.065% godišnjeg proračuna. Taj postotak je napravljen na prosjeku financiranja proteklih godina. U stanici Zadar smo svjesni financijske situacije te napominjemo da je ovo samo naš prijedlog za buduću suradnju. Ako ne za sljedeću godinu, nadamo se da ćemo naći neki model za buduće vrijeme, stoji u zahtjevu odaslanom gradovima i općinama, poručuju iz HGSS-a.

HGSS je javna služba koja je preduvjet gospodarstva i turizma jer je sigurnost i zaštita strateški preduvjet bez kojeg je nemoguće koristiti prostore koji su nedostupni drugim javnim službama. Djeluje u području komunalnog gospodarstva, produžena je ruka hitne medicinske pomoći i preduvjet dostupnosti primarne zdravstvene zaštite i na područjima koja su nedostupna medicinskim ustanovama i redovitim službama. Hrvatska gorska služba spašavanja javna je služba i resurs traganja i spašavanja u području prometa, cestovnog, pomorskog i zračnog. Posebno je nezamjenjiva za slučajeve elementarnih nepogoda i većih nesreća, katastrofa i kao takav nezamjenjivi dio civilne zaštite.

HGSS Stanica Zadar obavlja i sve druge poslove u području javnih i osobnih potreba građana među kojima je posebno važno istaći permanentnu edukaciju građana i ugroženih populacija, kao i neprestano preventivno djelovanje na prostorima koja su nedostupna drugim javnim službama i institucijama, a koja su uz ljudski potencijal, osnovni resurs svake jedinice lokalne ili regionalne uprave i samouprave.

Zadarska županija među prvima je prihvatila zahtjev te će se na sljedećoj sjednici Županijske skupštine naći prijedlog o dodjeli zatraženih 250.000 kuna.

izvor: 057info.hr