Wi-Fi uređaji bi konačno mogli postati sigurniji

prtsc Youtube

Wi-Fi uređaji mogli bi uskoro postati sigurniji nakon što je Wi-Fi alijansa, neprofitna organizacija koja ih certificira Wi-Fi  i određuje standarde, odlučila da se u njih osim WPA2 može ugrađivati i WPA3 standard.

Kako javlja Telegram, Wi-Fi Protected Access (WPA) je algoritam za sigurnu komunikaciju Wi-Fi mreža koje bi, budući da za prijenos podataka koriste radio signale, bez njega bile ranjive.

Novi protokol će, osim unaprijeđene zaštite i enkripcije Wi-Fi-ja donijeti i neke druge novosti. Hakerima će biti teže probiti šifru neke Wi-Fi mreže, budući da će od sada biti otkriveno manje podataka o mreži. Što se tiče korisnika, ove promjene njima neće donijeti nikakvu bitnu razliku. Wi-Fi mreža bit će i dalje prikazana u menijima uređaja, a na nju će se moći spajati, kao i do sada, unošenjem lozinke.

Više o ovoj novosti pročitajte OVDJE.

RSS