VLADA ODLUČNA U BORBI PROTIV HULIGANA: ‘Novi zakon donosi oštrije kazne’

prtsc RTL Danas

Na sjednici Vlade ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je izmjene Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

Cilj tih izmjena, prema ministrovim riječima, su prevencija i sprječavanje društveno neprihvatljivih ponašanja na športskim natjecanjima. To znači da se takvo ponašanje pojedinaca mora onemogućiti kako ne bi štetili drugim gledateljima, športskim klubovima, udrugama, savezu, kao i međunarodnom ugledu Republike Hrvatske, rekao je.

“Praćenjem protupravnih ponašanja na športskim natjecanjima uočena je potreba za izmjenama ili dopunama pojedinih zakonskih odredbi koje su u praksi otežavale i onemogućavale postupanje policije u određenim situacijama, a sve kako bi se osiguralo sigurno ozračje prije, za vrijeme i nakon održavanja športskih natjecanja”, objasnio je Božinović zašto se mijenja zakon.

Sve predložene mjere prema njegovim riječima usmjerene su isključivo prema prekršiteljima, a nikako prema navijačkim skupinama.

“Dosadašnji Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima tretira fizičko nasilje isključivo kao kazneno djelo, dok su se ovakva protupravna ponašanja slabijeg intenziteta sankcionirala kao prekršaji za koje su se izricale niske novčane kazne, bez mogućnosti izricanja zaštitne mjere zabrane prisustvovanja športskom natjecanju. Stoga se ovim izmjenama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, uz kazneno, predlaže i prekršajno sankcioniranje počinitelja fizičkog nasilja pri čemu su predviđene kazne za počinitelje znatno veće, a omogućava se i izricanje zaštitnih mjera zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima počinitelju, koje su se u praksi pokazale vrlo učinkovite”, pojašnjava dalje ministar.

Uočena je još jedna slabost vrijedećeg zakona. Naime, uništavanje i oštećivanje imovine za vrijeme dolaska, trajanja ili odlaska sa športskog natjecanja trenutno je propisano kao kazneno djelo, za koje je potrebno da šteta iznosi najmanje 60 tisuća kuna po počinitelju. Zato se počinitelji često ne mogu procesuirati. Ovim prijedlogom, najavio je Božinović, ovakvo ponašanje tretirat će se kao prekršaj, te će biti dovoljno da je učinjena i neznatna šteta pa da počinitelj bude prijavljen.

“Cilj predložene odredbe je smanjiti oštećenja imovine na športskim natjecanjima, a kojima na žalost svjedočimo”, istaknuo je minisar.

Osvrnuo se i na činjenicu da su do sada osobe pod utjecajem opojnih droga ili alkohola mogle odbiti ispitivanja alkoholiziranosti i prisutnosti droga u organizmu, te ući u sportske objekte bez sankcija. Zbog toga se kao prekršaj uvodi odbijanje podvrgavanju ispitivanja alkoholiziranosti i prisutnosti droga u organizmu na športskim natjecanjima. Mjera je prvenstveno usmjerena na osobe koje su kategorizirane kao rizični recidivisti. Cilj je, navodi Božinović, smanjenje nereda na športskim natjecanjima budući da su i alkoholiziranost i utjecaj droga uzroci tučnjava, uporabe pirotehnike, uništavanja stvari i  imovine, te raznih oblika rasistički obojenih ponašanja.

“Mjera koju predlažemo i koja je izazvala zanimanje je kažnjavanje posjedovanja predmeta namijenjenih prikrivanju identiteta. Bitno je naglasiti da se ne radi o navijačkim rekvizitima poput šalova ili kapa, već o specifičnim predmetima čija je namjena maskiranje odnosno prikrivanje identiteta, poput kapa „fantomki“. Zbog takvog maskiranja policiji je kasnije otežana identifikacija osoba koje su sudjelovale u protupravnim ponašanjima”, kazao je ministar predstavljajući zakonske izmjene.

Njima se predlaže i propisivanje odredbe kojom se želi naglasiti važnost žurnog postupanja sudova u predmetima, te se propisuje da su sudovi odluku o zabrani prisustvovanja određenom ili svim športskim natjecanjima dužni donijeti odmah, a najkasnije u roku od osam dana.

“Zabrane prisustvovanja određenom športskom natjecanju izrečene od  nadležnih sudova pokazale su se kao vrlo učinkovit instrument u prevenciji i smanjenju nereda na športskim natjecanjima, što je potvrđeno i u europskoj praksi kroz provedbu strategije isključenja izgrednika sa športskih natjecanja. Očekuje se i da će predloženo isključivanje  dovesti do manje potrebe za angažmanom policije pri mjerama osiguranja, odnosno do smanjenja utroška proračunskih sredstava”, zaključio je ministar Božinović.

A. RAIĆ-KNEŽEVIĆ