UMRO POČASNI PREDSJEDNIK HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE TEODOR FRICKI

U 85. godini napustio nas je Teodor Fricki, počasni predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, magistar društvenih znanosti i viši počasni vatrogasni časnik.

Rođen je 15. veljače 1934. godine u Lipovljanima, a roditelji su mu bili ukrajinske nacionalnosti. Po osnutku Saveza Rusina i Ukrajinaca Hrvatske od 1972. godine član je Predsjedništva Saveza, a od 1985. do 1990. godine obavljao  je funkciju predsjednika Saveza da bi od 2002. godine postao njezin počasni predsjednik. Bio je prvi Ukrajinac zastupnik Republičkog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske (Parlamenta) od 1963. godine, zatim predsjednik Skupštine Općine Novska od 1965. do 1972., član Odbora Sabora SRH za nacionalne manjine te član Stručnog savjeta Ureda Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine od 1999. do 2003. godine.

Godine 1988., za vrijeme njegova predsjedanja u Savezu Rusina i Ukrajinaca Hrvatske, uspostavljena je djelotvorna suradnja kulturno-prosvjetnih društava i Saveza s Republikom Ukrajina. Od 1992. godine potpredsjednik je Društva hrvatsko-ukrajinskog prijateljstva.

Više od 35 godina djelovao je i aktivno se zalagao za zaštitu i opstojnost te afirmaciju ukrajinsko-rusinske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj te u uspostavi prijateljskih veza hrvatskog i ukrajinskog naroda.

U radnom vijeku bio je član Predsjednistva Centralnog komiteta Narodne omladine Hrvatske, član Predsjedništva Republičke konferencije Socijalistickog saveza radnog naroda Hrvatske, predsjednik Općine Novska, zastupnik Hrvatskog sabora, predsjednik Izvršnog odbora Republičkog fonda za razvitak privredno nedovoljno razvijenih krajeva Hrvatske od 1976. do 1985., predsjednik Fonda Jugoslavije za otvaranje novih radnih mjesta u privredo-nerazvijenim republikama i pokrajinama Jugoslavije, tajnik Udruženja bankarskih, financijskih i osiguravajućih organizacija Hrvatske te generalni direktor Tvornice parnih kotlova Zagreb (TPK).

Angažman u vatrogastvu

Pored mnogih drugih funkcija koje je obavljao, treba istaknuti njegovo angažiranje u vatrogasnoj organizaciji. Član je DVD-a Novska od 1972. godine. Od iste godine član je Predsjedništva Vatrogasnog saveza Hrvatske, potom potpredsjednik, te predsjednik Saveza od 1982. do 1984. godine, zatim u 1988. godini, potom od 1992. do 1993., te predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice od lipnja 2000. do 28. lipnja 2005. Na Skupštini Zajednice u lipnju 2005. T. Fricki izabran je za počasnog predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice. Bio je i predsjednik Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara Hrvatske te član Međunarodnog tehničkog komiteta za preventivnu zaštitu i gašenje požara (CTIF).

Djelatnost u vatrogasnoj organizaciji obavljao je volonterski, a odigrao je značajnu ulogu za vrijeme Domovinskog rata kada je bio na čelu humanitarne Akcije sveti Florijan kojom je nabavljena oprema za hrvatske vatrogasce. Bio je predsjednik organizacijskog odbora Vatrogasne olimpijade u Varaždinu 2005. Nositelj je niza vatrogasnih i državnih odlikovanja, među kojima svakako ističemo Spomenicu Domovinskog rata, Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske te Povelju i plaketu s likom Gjure Stjepana Deželića. Bio je počasni član velikog broja vatrogasnih društava.

Posljednji ispraćaj počasnog predsjednika Teodora Frickog bit će u petak, 16. studenog u 15.15 sati u Velikoj dvorani krematorija na Mirogoju, a komemoracijska sjednica održat će se u velikoj dvorani Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja (Ksaverska cesta 107) 16. studenog u 13.15 sati.

DBO/ Foto: HVZ