U Zagrebu završena edukacija operatera video nadzora o granicama zaštite privatnosti

Svijetsigurnosti.com

U ozračju nadolazećeg GDPR-a,  u Zagrebu je danas  četvrta generacija polaznika jedinstvenog programa edukacije – stručnog usavršavanja operatera video nadzora, stekla Certifikat

iz područja osnova zaštite prava na dostojanstvo i privatnost pojedinaca pri video nadzoru javnih površina i radnog mjesta.

Edukacija je trajala 10 nastavnih sati, podijeljenih u IV. modula. Prvi modul obrađivao je Politiku korištenja sustava video nadzora, drugi modul zaštitu ljudskih prava pojedinaca u kontekstu video nadzora javnih površina i radnog mjesta, te Video nadzor javnih površina i radnog mjesta. Treći modul obrađivao je zaštitu privatnosti osoba, dok je četvrti modul obrađivao  pristup i upravljanje zapisima video nadzora.

Polaznici edukacije nakon svakog modula imali su pisani ispit.

“Osnovna svrha edukacije bila je da operateri steknu temeljna znanja o ljudskim pravima, posebno o pravu na zaštitu dostojanstva i privatnosti u okolnostima korištenja video nadzora javnih površina i radnog mjesta”, rekao je dr.sc. Đuro Črnjak, ravnatelj Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj, Business Security Academy.

Riječ je o prvom takvom programu usavršavanju u Republici Hrvatskoj , u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj i Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Predavači su bili mr. Alen Ostojić, Lana Velimirovic Vukalović, Dinka Rajčić i Marko Merkaš.

Peti ciklus edukacije najavljen je za rujan 2018. godine.

DBO