Svečano otvoren novi Odjel za muške zatvorenike u Kaznionici u Požegi

Novi Odjel za muške zatvorenike u Kaznionici u Požegi

Državni tajnik u Ministartvu pravosuđa Jure Martinović, u ponedjeljak, 16. prosinca 2019. u Kaznionici u Požegi otvorio je novi zatvoreni Odjel za muške zatvorenike, sukladno postojećoj potrebi za dodatnim kapacitetima zatvorenog tipa u zatvorskom sustavu Republike Hrvatske.

Otvaranjem zatvorenog odjela za muške zatvorenike Kaznionica u Požegi  proširila je svoje kapacitete za dodatnih 50 kreveta. Proširenje kapaciteta dolazi uslijed manjka mjesta u zatvorenim dijelovima zatvorskog sustava  Republike Hrvatske s obzirom na aktualnu migrantsku rutu te blagom povećanju zatvorenika u cijelom sustavu tijekom proteklih godinu dana.

U Gradu Požegi nalaze se zatvor, kaznionica, odjel za maloljetnike i Odgojni zavod te je po brojnosti jedna od vodećih u hrvatskom zatvorskom sustavu.
Ministarstvo pravosuđa za prenamjenu poluotvorenog odjela u zatvoreni osiguralo je 766.000,00 kuna te je Kaznionica u Požegi iz vlastitih sredstava osigurala je 65.000,00 kn. Ukupni troškovi prenamjene poluotvorenog odjela u zatvoreni su iznosili 831.000,00 kuna.
Ustrojavanje zatvorenog Odjela neće zahtijevati novo zapošljavanje službenika te će se gotovo svi poslovi moći uspješno izvršavati prerasporedbom postojećih  službenika Kaznionice u Požegi.

RSS/ Foto: Ministarstvo pravosuđa RH