SAMO U JEDNOJ GODINI ZVIŽDAČI SU U EU SPRIJEČILI GOTOVO 10 MILIJARDI EURA ŠTETE: Stižu nova pravila da ih se još bolje zaštiti

Tko će biti na Crnoj listi
prtsc Youtube/Herman Van Rompuy

Europski parlament usvojio je nova pravila o zaštiti ‘zviždača’, odnosno onih koji izvješćuju o nezakonitim ili štetnim aktivnostima na poslu.

Tim novim pravilima, donesenima s 591 glasom za, 29 protiv i 33 suzdržana, a koja su već dogovorena s ministrima EU-a, utvrđuju se novi standardi na razini EU-a za zaštitu zviždača koji izvješćuju o kršenjima prava EU-a u raznim područjima, uključujući javnu nabavu, financijske usluge, pranje novca, sigurnost proizvoda i prometa, nuklearnu sigurnost, javno zdravlje, zaštitu potrošača i zaštitu podataka, priopćeno je iz Europskog parlamenta.

Kako bi se osiguralo da potencijalni zviždači budu sigurni i da se informacije o kojima se izvješćuje ne šire dalje, zviždačima će se omogućiti da izaberu žele li odgovorna tijela interno izvijestiti o nepravilnostima ili se izravno obratiti nadležnim nacionalnim tijelima, kao i relevantnim institucijama, tijelima, uredima i agencijama EU-a.

U slučajevima u kojima ne bude nikakvog odgovora na prvotno izvješće zviždača ili ako on smatra da postoji neposredna opasnost za javni interesa ili opasnost od odmazde, osoba koja podnosi prijavu i dalje će biti zaštićena ako odluči u javnosti objaviti te informacije.

Zakonom se izričito zabranjuje odmazda i uvode zaštitni mehanizmi kako bi se spriječilo da se zviždača suspendira, degradira i zastrašuje ili mu se prijeti drugim oblicima odmazde. Zaštićeni su i oni koji pomažu zviždačima, kao što su posrednici, kolege i rodbina.

Države članice moraju osigurati da zviždači imaju pristup sveobuhvatnim i neovisnim informacijama i savjetima o dostupnim postupcima i pravnim lijekovima, kao i o pravnoj pomoći tijekom postupka. Tijekom sudskog postupka zviždači mogu dobivati financijsku i psihološku potporu.

Izvjestiteljica Virginie Roziere (S & D, Francuska) podsjetila je na nedavne skandale kao što su LuxLeaks, Panamski dokumenti i Football leaks koji su pomogli da se uvidi u kakvoj se teškoj situaciji danas nalaze zviždači.

“Uoči europskih izbora Parlament je odlučio uputiti snažan signal da je čuo primjedbe svojih građana i založio se za stroga pravila kojima se jamči njihova sigurnost i sigurnost osoba koje odluče dići svoj glas”, naglasila je.

Sada ovo novo zakonodavstvo moraju odobriti ministri EU, a nakon toga države članice moraju u roku od dvije godine početi primjenjivati nova pravila. Trenutačno samo deset država članica EU-a (Francuska, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Malta, Nizozemska, Slovačka, Švedska i Ujedinjena Kraljevina) pružaju sveobuhvatnu pravnu zaštitu. U ostalim državama zaštita je samo djelomična ili se primjenjuje na određene sektore ili kategorije zaposlenika.

U studiji iz 2017. provedenoj za Komisiju ocijenjeno je da bi gubitak potencijalne koristi zbog ne postojanja zaštite zviždača samo u području javne nabave iznosio od 5,8 milijardi do 9,6 milijardi eura godišnje za EU kao cjelinu.

Ana Raić-Knežević