PROGNOZA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE: ‘Vodostaji će još rasti’

mup.hr

Državna uprava za zaštitu i spašavanje objavila je tendencije vodostaja koji su već izazvali velike poplave u Hrvatskoj.

SAVA: vodostaji do Dubrovčaka su u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednjih i srednje visokih voda. Vodostaji na hidrološkoj postaji Crnac nalaze se u redovnim mjerama obrane od poplava s tendencijom porasta.

Krajem vikenda 18./19. ožujka u Crncu bi vodostaji mogli dosegnuti izvanredne mjere obrane od poplava, dok bi vrh vodnog vala mogao proći 20. ožujka.

Vodostaji u Jasenovcu stagniraju u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava s tendencijom blagog porasta, no krajem vikenda 18./19. ožujka očekuje se da bi vodostaji mogli dosegnuti izvanredno stanje obrane od poplava, dok bi vrh vodnog vala mogao proći 20. ožujka. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni visokih  i srednje visokih voda.

KUPA: vodostaji do Kamanja su u porastu s tendencijom opadanja, u domeni srednjih voda. Danas, 17. ožujka očekuje se ponovni porast vodostaja uslijed očekivanih oborina. Na hidrološkoj postaji Kupa – Karlovac vodostaji su u porastu u domeni pripremnog stanja obrane od poplava s tendencijom porasta.

Vrh vodnog vala očekuje se 18. ožujka, kada bi vodostaji mogli dosegnuti izvanredne mjere obrane od poplava. Nizvodno su vodostaji u blagom opadanju s tendencijom stagnacije do blagog porasta, u domeni visokih voda.

Vodostaji u Farkašiću su trenutno u blagom opadanju s očekivanim porastom od 18. ožujka, u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava. Vrh vodnog vala bi mogao biti 19. ožujka 2018.

KORANA: na hidrološkoj postaji Korana – Karlovac vodostaji su trenutno u stagnaciji u domeni pripremnog stanja obrane od poplava s tendencijom porasta s mogućim vrhom vodnog vala 18. ožujka, kada bi vodostaji mogli dosegnuti izvanredne mjere obrane od poplava.

UNA: vodostaji u Hrvatskoj Kostajnici su u opadanju s tendencijom porasta od 17. ožujka, u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava. Vrh vodnog vala bi mogao biti 18. ožujka 2018.

LIKA: vodostaji u Selištu i dalje su u porastu te se nalaze u izvanrednom stanju obrane od poplava.

DRAVA I MURA: vodostaji Mure su u opadanju s tendencijom stagnacije, u domeni srednje niskih voda. Vodostaji Drave su u opadanju s tendencijom stagnacije, u domeni srednje niskih i srednjih voda.

DUNAV: vodostaji u porastu, u domeni srednje niskih i srednjih voda.

Prognoza i stanje vodostaja na sektoru D

Prema trenutno dostupnim podacima, u sljedeća tri dana  ukupna prognozirana  oborina na području sektora D  iznosi  od 16 mm/m2 na slivu Biđ Bosuta, do 50 mm/m2 na slivu Kupe, Dobre, Korane, Mrežnice i Gline, na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji do 45 mm/m2, a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 46 mm/m2, ali se očekuje daljnje topljenje preostalog snijega.

Prema trenutno dostupnim podacima, u sljedećih deset dana  ukupna prognozirana  oborina na području sektora D iznosi  od 45 mm/m2 na slivu Šumetlice i Dilj Gore, do 69 mm/m2  na slivu na slivu Kupe, Dobre, Korane, Mrežnice i Gline, na slivu rijeke Save i Krke u Sloveniji do 48 mm/m2, a na slivu Une, Bosne i Vrbasa u BiH do 72  mm/m2.

Glavnina prognozirane oborine očekuje se od 16. – 18. ožujka, pri čemu se, obzirom na prognozirani pad temperature zraka, očekuje stvaranje novog snježnog pokrivača te se očekuje porast vodostaja rijeke Save, Kupe, Korane, Une te svih ostalih manjih rijeka i vodotoka na području sektora D uz uvođenje mjera obrane od poplava.

RSS