Predstavljen ZPIS – IT sustav za zatvorsku administraciju vrijedan pola milijuna eura

Lider

Projekt „Razvoj jedinstvenog IT sustava za zatvorsku administraciju (ZPIS)“ vrijedan 511,500.00 eura, predstavljen je  u utorak, 21. kolovoza 2018. godine na svečanosti održanoj u tvrtki IN2.

O važnosti ovog projekta na svečanosti je prisutne upozna Juro Martinović, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, dok je o načinu provođenja projekta govorila Marija Ostojić, voditeljica provedbe projekta od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Naručitelj projekta je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), glavni korisnik je Ministarstvo pravosuđa, a izvođač tvrtka IN2. Projekt je trajao od veljače 2017. godine do kolovoza 2018. godine, a financiran je u sklopu IPA 2012 programa Europske unije za Hrvatsku.

Opći cilj ovog projekta je povećanje profesionalnih i upravljačkih vještina službenika u zatvorskom i probacijskom sustavu i pružanje podrške u implementaciji Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Svrha projekta je poboljšanje učinkovitosti cjelokupnog zatvorskog i probacijskog sustava implementiranjem informacijskog sustava koji će služiti kao podrška poslovnim procesima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, svih kaznenih tijela, Sektora za probaciju i Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima. Novi jedinstveni IT sustav unaprijedit će poslovne procese, poboljšati protok poslovnih informacija između Središnjeg ureda, zatvora i kaznionica, probacijskih ureda i povezanih tijela državne uprave – MUP-a, HZZO-a, DORH-a i kaznene i prekršajne evidencije Ministarstva pravosuđa i sudova te omogućiti jeftinije i racionalnije poslovanje.

Rezultat projekta nije samo informatizacija poslovnih procesa, te reforma poslovanja zatvorskog i probacijskog sustava, nego i pretpostavka za potpunu digitalnu transformaciju poslovanja, što uključuje razmjenu informacija u digitalnom obliku, te razmjenu elektronički odobrenih i potpisanih dokumenata s tijelima unutar sustava, te povezanim tijelima državne uprave i sudovima. Jedan od rezultata projekta su i poboljšane mogućnosti poslovnog odlučivanja i izvješćivanja prema Ministarstvu pravosuđa, Vladi, Saboru i EU.

U informatičkom smislu ovo je najveća reforma poslovanja zatvorskog sustava u posljednjih 10 godina.

Projekt se sastojao od pet komponenti, koje su među ostalim uključivale aktivnosti analize postojećih informatičkih sustava, analize relevantnih zakona, izrade specifikacija potrebne hardverske infrastrukture, izrade funkcionalnih i nefunkcionalnih specifikacija, dizajna, razvoja i testiranja novog integralnog IT sustava, izrade strategije održavanja, provođenje migracije podataka iz postojećih IT sustava, te edukacije korisnika.

RSS/ Foto:Lider/na slici Juro Martinović, Jana Spero, Marija Ostojić