Predsjednik Vlade: Istanbulska konvencija u iduća dva tjedna na sjednici Vlade

Vlada RH

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u uvodnom dijelu današnje sjednice Vlade istaknuo je da je u ovoj Vladi najveći broj žena, od neovisnosti Republike Hrvatske.

Naglasio je da je pri kraju procedura za upućivanje Istambulska konvencija Vijeća Europe na sjednicu Vlade.

„Vjerujem da ćemo u iduća dva tjedna imati tu Konvenciju na Vladi i nakon toga je uputiti na ratifikaciju u Hrvatski sabor“, najavio je predsjednik Vlade.

Procedure su provedene, kao i javna rasprava, rekao je predsjednik Vlade te dodao kako smatra da sve dileme koje postoje oko njezine ratifikacije nisu takvog karaktera da ne bi mogle biti premoštene.

„Najvažnije je da se koncentriramo na bit te Konvencije, a to je zaštita od nasilja“, istaknuo je Plenković.

Upozorio je da pritom brojne političke stranke i akteri na različite načine žele skupljati poene.

„SDP je imao dvije godine od potpisivanja Konvencije za ratificiranje, a sada je glavni zagovornik i svojevrsni kritičar. A s druge strane, svi oni koji su zagovarali tu Konvenciju u to vrijeme kada SDP to nije radio, trebaju pogledati u supstancu. Trebamo vidjeti koje su sve države Konvenciju ratificirale i mislim da ćemo u jednoj takvoj racionalnoj raspravi pronaći najbolje rješenje i mehanizmima koji postoje u Konvenciji podignuti razinu zaštite prava žena i zaštite od nasilja u obitelji“, poručio je Plenković.

RSS