Predstavljena knjiga „Organizacija događaja u turizmu i krizno upravljanje“

promicija knjige Organizacija događaja u turizmu i krizno upravljanje

Na Hrvatskim danima sigurnosti 2023. predstavljena je knjiga „Organizacija događaja u turizmu i krizno upravljanje“, autora Branka Mihaljevića, Ante Šoljića i Ivana Markotića, u izdanju Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj.

Ne postoji niti jedan turistički događaj koji sa sobom ne nosi niz rizika iz razloga velike izloženosti događaja brojnim ekstremnim faktorima, kazao je na početku predstavljanja knjige moderator Goran Košćak, CEO Sector2, CSO Cratis.

“Možda je pomalo čudan naziv knjige, međutim održavanje konferencija o sigurnosti u turizmu u Novalji, razgovori s brojnim predavačima i stručnjacima dali su nam ideju da bi bilo možda dobro napisati ovakvu knjigu. Radni materijal kao vodič za sve ljude koji se bave organizacijom događaja u turizmu. Oni su u Hrvatskoj vrlo brojni, i ova knjiga im može poslužiti kao praktičan vodič u upravljanju rizicima i eventualno upravljanju krizama ako do njih dođe”, rekao je Mihaljević.

Dajući osvrt na ovogodišnju turističku sezonu, Ante Šoljić je istaknuo da prema svim anketama sigurnost ostaje bitan faktor u odabiru turističke destinacije. On je dodao da Novalja odnosno Zrće traži iskorake u podizanju sigurnosti destinacije na način da poslovni subjekti na Zrću zajednički ulažu sredstava u nove tehnologije poput pametne narukvnice za posjetitelje koja će služiti kao sredstvo plaćanja na Zrću ali i kao sigurnosni privjesak kojim će posjetitelj moći alarmirati nadležnu službu sigurnosti ukoliko se nađe u nekoj opasnosti, a tu je i dron koji bi po detekciji alarma prvi dolazio na mjesto incidenta .

Suvremeni turizam se, prije svega, temelji na načelima održivosti i sigurnosti. Održivost turističke djelatnosti može biti: ekološka, socio – kulturna i ekonomska, a odnosi se na razvoj koji se odnosi na zadovoljavanje potreba sadašnjih turista, turističkih destinacija i svih sudionika u turizmu, uz istovremeno očuvanje i povećavanje mogućnosti uporabe turističkih potencijala u budućnosti, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje osobne potrebe. S ciljem ostvarivanja uvjeta i zadovoljavanja sve većih i zahtjevnijih potreba za sigurnošću u najširem smislu i opsegu  na međunarodnoj korporativnoj sceni, prevencija od opasnosti i rizika, kao i upravljanje kriznim situacijama, su naprosto prerasle u standarde, nešto bez čega nema suvremenog razvoja turističke djelatnosti, istaknuli su autori.

Radi se o relativno kratkom djelu koje je fokusirano na dubinsku analizu teorijsko – znanstvenu i stručno – praktičnu proradu fenomena organizacije događaja u turizmu i kriznom upravljanju. Postoji cijeli niz razloga zašto su se autori odlučili napisati jednu ovakvu knjigu. Sama organizacija događaja u turizmu i krizno upravljanje jesu univerzalna, svakodnevna i delikatna tema. Turizam nije moguće zamisliti bez usluga, a vrijednost usluga temelji se na znanju koje je uloženo u njihovo stvaranje. Dio tog znanja je i sigurnost. Percepcija sigurnosti usluge u turizmu svakako je jedan od najvažnijih dojmova i jedan od najvećih izazova današnjice. Od samih početaka razvoja turizma osim brojnih pozitivnih činitelja koji su utjecali (utječu) na njegov rast, on je također bio izložen i raznovrsnim negativnim utjecajima. Niz nepredvidivih događaja, gospodarska i politička previranja, prirodne katastrofe, i zarazne bolesti utjecali su na sigurnost putovanja te posljedično, dinamiku rasta turizma. Zajedničko obilježje svih tih događaja jest da su potpuno nepredvidivi i iznenadni, te da nastaju pod utjecajem prirodnih zbivanja i katastrofa (na što se ne može djelovati), ali i uslijed ljudske aktivnosti. Implementacija kriznog menadžmenta u organizaciji turističkih događaja više nije slučajnost, to je nešto što mora biti na prvom mjestu prioriteta. Uključuje zaštitu ljudi, materijalnih dobara i informacije, s ciljem osiguravanja sigurnog, uspješnog i održivog događaja.

Knjiga je strukturiran u devet logično poredani poglavlja, a sva ona imaju sličnu strukturu. Započinju definiranjem pitanja na koja se u tom poglavlju odgovara, potom slijedi elaboriranje teorijskih i stručno-praktičnih spoznaja. Elaboriranje je u svim poglavljima usklađeno s unutrašnjom logikom fenomena koji se obrađuje i utemeljeno na recentnoj stručnoj literaturi, empirijskim istraživanjima i profesionalnim iskustvima autora.

Autori u knjizi obrađuju problematiku organizacije događaja, razmatraju pitanja standardizacije događaja i održivi menadžment događaja, kao i rizike i krizno upravljanje događajem. Uz navedene probleme, autori su obradili i problem kriznog upravljanja u planiranju jednog događaja i krizno komuniciranje u turizmu. Krize i krizni menadžment u adrenalinskom turizmu je posebno važna tema u organizaciji događaja u turizmu. Modeli ranog otkrivanja kriza je nešto na čemu počiva sigurnost i krizno upravljanje. Studija slučaja upravljanje rizicima na Zrče festival beach je posebna vrijednost ove knjige. U prilogu knjige razrađene su i dvije studije slučaja, i to Studija slučaja – Cunami na plažama u Phuketu, Tajland, i Upravljanje kriznim situacijama na primjeru terorističkih napada 11. rujna 2001. godine na SAD.

Ova knjiga osim obrazovne ima i kulturološku misiju. Obrazovnu ispunjava u potpunosti jer omogućava strukturirano višerazinsko obrazovanje (informativno i formativno, osnovno i specijalističko), poziva na i omogućava aktivno i interaktivno učenje te zrači snagom kreativnog pristupa autora ovoj problematici. Njegova kulturološka misija je u tome što, progovarajući o univerzalnoj temi kriznog upravljanja, omogućava stručnjacima i „običnim“ ljudima da nešto nauče o jednom važnom aspektu za sve društvene zajednice, a posebno za turističke destinacije.

Studija slučaja upravljanje rizicima na Zrče festival beach je posebna vrijednost ove knjige. U prilogu knjige razrađene su i dvije studije slučaja, i to Studija slučaja – Cunami na plažama u Phuketu, Tajland, i upravljanje kriznim situacijama na primjeru  terorističkih napada 11. rujna 2001. godine na SAD.

Sponzor izdanja knjige je Agencija za komercijalnu djelatnost.

 

DBO/ Foto: HUMS/Davor Denkovski

Objavljeni sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.