Potpisan ugovor za izgradnju Male hidroelektrane Otočac

3D prikaz buduceg postrojenja hidroelektrane Otočac

Tvrtke Male hidre d.o.o. i KONČAR – Inženjering d.o.o. sklopile su ugovor za izgradnju Male hidroelektrane Otočac, vrijedan 90 milijuna kuna. Priključna snaga elektrane bit će 1,5 MW, a očekivana godišnja proizvodnja 6,9 milijuna kilovatsati, što je dovoljno za opskrbu oko 1.500 kućanstava. Nositelj projekta je društvo Male hidre d.o.o., kojem su osnivači HEP d.d. i KONČAR – Obnovljivi izvori d.o.o., a glavni izvođač radova društvo KONČAR – Inženjering d.o.o. Vrijednost investicije je 90 milijuna kuna, a predviđeno trajanje izgradnje

Mala hidroelektrana Otočac sastojat će se od tri proizvodne jedinice, a izgradit će se na području naselja Šumečica uz odvodni kanal tunela Lika-Gacka, kojim se vode rijeke Like prevode u rijeku Gacku. Stavljanjem u funkciju MHE Otočac dodatno se povećava energetska iskoristivost voda rijeke Like, odnosno iskorištava se njen preostali hidroenergetski potencijal, prije njenog spajanja s rijekom Gackom. Izgradnjom se neće promijeniti postojeći protok rijeke Like, već će se voda umjesto protoka preko dvije postojeće vodne stepenice preusmjeriti na objekte buduće MHE Otočac.

Osim poticanja domaće proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, projekt MHE Otočac povećat će sigurnost opskrbe na području Grada Otočca te omogućiti angažman lokalnih obrtnika i drugih poduzetnika tijekom izgradnje i održavanja hidroelektrane. Izgradnja nove hidroelektrane pružit će dodatna potrebna znanja i iskustva svim sudionicima uključenima u izgradnju, kako stručnjacima HEP-a i KONČARA, tako i ostalim domaćim tvrtkama uključenim u projekt.

RSS/Foto: HEP d.d.