Ponos grada: U 2021. godini vatrogasci spasili 61 osobu

VVZG - vatrogasci spasili 61 osobu

Na dnevnom redu 14. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, koja će se održati u utorak, 12. srpnja 2022. godine naći će se Izvješće o stanju vatrogastva i zaštite od požara za 2021. godinu, kojeg podnosi Vatrogasni zapovjednik Grada Zagreba, Siniša Jembrih.

Broj intervencija na području Grada Zagreba u 2021. bio je u porastu u odnosu na prosječne godine, što je rezultat elementarne nepogode – potresa. U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. Zagrebački vatrogasci intervenirali su na 4651 intervenciju i to:

  • 1141 požara,
  • 2185 tehničkih intervencija,
  • 545 intervencija u Sisku i Petrinji,
  • 780 ostalih intervencija (s opasnim tvarima, izvidi, lažne dojave, osiguranje…)

Za usporedbu:

  • 2021. bilo je 4651 vatrogasnih intervencija, od toga 1141 požara (24,53 %)
  • 2020. bilo je 8821 vatrogasnih intervencija, od toga 1097 požara (12,44 %)
  • 2019. bilo je 4850 vatrogasnih intervencija, od toga 1427 požara (29,42 %)
  • 2018. bilo je 2742 vatrogasnih intervencija, od toga 1052 požara (38,37 %)
  • 2017. bilo je 3501 vatrogasnih intervencija, od toga 1536 požara (43,87 %)

U 2021. hitnim interveniranjem zagrebačkih vatrogasaca je direktno spašeno 61 osoba.

Na sanaciji posljedica potresa u Gradu Zagrebu odrađeno je 2296 intervencija u periodu od 29.12.2020. do 05.03.2021. Uklonjeno je 1164 dimnjaka i 2890 m2 fasada.

2021. godina je pokazala operativnu spremnost vatrogasaca Grada Zagreba i u najgorim mogućim uvjetima potresa i korona virusa. Izuzetna suradnja s dobrovoljnim vatrogascima koji pokrivaju područja slabo dostupna Javnoj vatrogasnoj postrojbi ali i višegodišnja priprema i obuka svakako je doprinijela tome da se tisuće „potresnih“ intervencija odrade na siguran i brz način, ističe se u Izvješću o stanju vatrogastva i zaštite od požara za 2021. godinu.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com