Održana 8. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Zagreba

Svijetsigurnosti.com

U zgradi Gradske uprave Grada Zagreba, u srijedu, 16. svibnja 2018. održana je 8. sjednica Vijeća za prevenciju Grada Zagreba. Sjednicu je sazvao i vodio gradonačelnik i predsjednik Vijeća Milan Bandić.

Na Vijeću je prihvaćen prijedlog Policijske uprave zagrebačke da se ponovo tiska i distribuira građanima grada Zagreba letak sa savjetima u vezi s prevencijom provalnih krađa u domove naziva Siguran dom,a što je osobito aktualno u ljetnim mjesecima. Također je prihvaćen i prijedlog Policijske uprave zagrebačke da se ponovo tiska letak naziva Sigurni na odmorukoji bi se distribuirao po info-centrima Turističke zajednice grada Zagreba, policijskim postajama i predstavnicima privatnih iznajmljivača. Radi se letku koji sadrži osnovne informacije a prvenstveno je namijenjen turistima zbog prevencije mogućih krađa.

Posebna točka dnevnoga reda bila je prezentacija rezultata evaluacije programa prevencije zlouporabe opojnih droga na području Grada Zagreba. Naime, Policijska uprava zagrebačka i Grad Zagreb preko Gradskog ureda za zdravstvo već dugi niz godina provode preventivni program pod nazivom Zajedno više možemokoji se sastoji od četiri potprograma (Mogu ako hoću 1, Prevencija i alternativa, Mogu ako hoću 2 i Sajam mogućnosti te Ne, zato jer ne). Glavni cilj ovih programa je pomoći mladima u donošenju ispravne odluke u trenutku kada dođu u doticaj sa sredstvima ovisnosti. Rezultati evaluacije programa prevencije zlouporabe opojnih droga koja je provedena na 1382 ispitanika (959 učenika, 397 roditelja i 26 predstavnika nastavnog osoblja) pokazuju zadovoljstvo programima prevencije (prosječna ocjena 8 na skali od 1 do 10) pa je Vijeće podržalo preporuke što proizlaze iz evaluacije, a to su: nastavak provođenja preventivnih programa, nastojanje da se roditelji više uključe u te programe, rad na ostvarivanju što više pozitivnih kontakata policije i djece, te što veće posvećivanje pozornosti upoznavanju djece i roditelja s kontakt-policajcima.

Prezentaciju rezultata dala je dr.sc. Ana Butković, docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Pročelnik Ureda za zdravstvo dr.sc. Vjekoslav Jeleč istaknuo je da je do sada u navedeni projekt Grad Zagreb uložio više od 5 milijuna kuna, te se posebno zahvalio gradonačelniku bandiću na snažnoj potporei realizacije projekta.

Načelnik Policijske uprave zagrebačke Marko Rašić upoznao je sve članove Vijeća sa stanjem i kretanjem sigurnosnih pokazatelja na području Grada Zagreba u 2017.,  pritom je naglasio vrlo važnu uloga Vijeća za prevenciju koje je i svojim aktivnostima doprinijelo povoljnom stanju sigurnosti na području Grada Zagreba. Rašić je također kratko informirao o utiscima sa održanog sastanka  šefova policije europskih metropola održanom u Dublinu.

Predsjednik Savjeta za urbanu sigurnost Grada Zagreba Alen Ostojić upoznao je nazočne sa studijskim posjetom francuskog Instituta za visoko obrazovanje u području sigurnosti i pravosuđa Gradu Zagrebu. Ostojić je zbog odličnih rezultata  PU zagrebačke, ističući pri tome da je riječ o najboljim rezultatima od samostalnosti Hrvatske,  gradonačelniku Bandiću predložio da u skladu sa njegovim ovlastima nagradi PU zagrebačku, te na taj način svim policijskim službenicama i  službenicima  oda priznanje za njihov odgovoran i kvalitetan rad.

DBO