Nova generacija certificiranih operatera video nadzora

Svijetsigurnosti.com

U Zagrebu je danas završen treći ciklus stručnog usavršavanja operatera video nadzora iz osnova zaštite prava na dostojanstvo i privatnost pojedinaca pri video nadzoru javnih površina i radnog mjesta. Program je to cjeloživotnog obrazovanja koje zajednički organiziraju Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj i Hrvatska udruga menadžera sigurnosti.

Šesnaest polaznika iz javnog i privatnog sektora sigurnosti te jedinica lokalne samouprave nakon odslušanih modula i uspješno položenih pisanih ispita, steklo je Certifikat o završenom programu usavršavanja “Osnove zaštite prava na dostojanstvo i privatnost pojedinaca pri video nadzoru javnih površina i radnog mjesta”.

Zaštita ljudskih prava pojedinca u kontekstu video nadzora javnih površina i radnog mjesta, Zaštita privatnosti osoba, Pristup i upravljanje zapisima video nadzora i Demokratizacija video nadzora,  samo su neke od tema koje su predavali Lana Velimirović Vukalović, Dinka Rajčić, Marko Merkaš i Alen Ostojić.

Novi ciklus usavršavanja biti će organiziran u ožujku 2018.

DBO