Nastupni posjet Pravobraniteljice za djecu kod Miline

MUP RH

U Ravnateljstvu policije 2. veljače 2018. godine glavni ravnatelj policije Nikola Milina primio je u nastupni posjet Helencu Pirnat Dragičević, Pravobraniteljicu za djecu.

Sastanku su prisustvovali i zamjenik glavnog ravnatelja policije Željko Prša, načelnik Sektora općeg kriminaliteta, terorizma i ratnih zločina Krešimir Mamić, voditeljica Službe prevencije Sandra Veber, voditelj Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji Dragan Josipović te zamjenica pravobraniteljice za djecu Maja Gabelica.

Tijekom sastanka razmatrana su pitanja od zajedničkog interesa za poboljšanje statusa i položaja djece u Republici Hrvatskoj, od unapređenja sustava kaznenopravne zaštite djece, pitanja problema djece i  mladih, kao i novih trendova ugroze dječjih prava.

Glavni ravnatelj policije ukratko je izvijestio o stanju, kretanju, mjerama te aktivnostima koje provodi policija u suzbijanju maloljetničke delinkvencije i kaznenopravnoj zaštiti djece. Pri tom je naglasio brojne preventivne aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova koje se provode u suradnji s drugim ministarstvima, organizacijama civilnog društva, obrazovnim i odgojnim institucijama te drugim pojedincima.

Zaključno je istaknuta potreba jačanja međusektorske suradnje te ulaganja dodatnih napora u senzibilizaciji javnosti za široku problematiku kršenja prava djece, kao i afirmaciju pozitivnih vrijednosti i sadržaja prilagođenih djeci i mladima.

Na kraju sastanka iskazano je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom te je istaknuta otvorenost, spremnost i motivacija za dalji nastavak suradnje u području zaštite prava djece.

RSS