Koronavirus nije ugrozio zagrebačke vode

dr.sc. Sanja Tolić
dr.sc. Sanja Tolić

Savjetovanje  Kritične infrastrukture: Sigurnost vode i javne vodoopskrbe i aktualna situacija epidemije COVID-19 započelo je s predavanjem dr.sc. Sanje Tolić, dipl.ing.kemije, voditeljice Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode, NZJZ Andrija štampar, Zagreb, koja je istaknula kako je za zdravstveno ispravnu vodu za korisnike iznimno važna stalna dezinfekcija vode i kontinuirani monitoring kako bi se osigurala njena kvaliteta.

Nadodala je da je usredotočenost ne redovni monitoring, ali i revizijski monitoring, pokazatelj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju te da na institutu trenutno, s još nekoliko članica EU-a rade na uspostavi metodologije za dezinfekciju otpadnih voda za ispitivanje Covid-19 kako bi se utvrdio stupanj oboljenja.

Također, dr.sc.Tolić istaknula je kako koronavirus nije ugrozio zagrebačke vode!

Nakon dr.sc. Sanje Tolić svoje predavanje održao je i mr. Saša Šušnić iz Šušnić savjetovanja d.o.o iz Rijeke koji je naglasak svog predavanja, stavio na mogućnost prilagodbe onome što već imamo i na korištenje smjernica kao uputa koje nam ne daju rješenje, već ih koristimo za integraciju novih elemenata i za stvaranje novih planova. Nadodao je kako je prvobitno važno prepoznati rizik kako bismo njime mogli upravljati, a temelj uspješnog upravljanja rizikom jest procjena sustava.

Prvi dio dana završio je s predavanjem dr.sc. Darka Palačića, ravnatelja CPD akreditacijskog centra HUMS-a i predsjednika Odbora za standardizaciju sigurnosti HUMS-a (Akcijski plan za upravljanje incidentima prema normi ISO 22320:2018 na infrastrukturi javne vodoopskrbe) koji je istaknuo kako potrebu upravljana rizicima uz pomoć prepoznavanje i procjenjivanja rizika.

Dr.sc. Darka Palačić naveo je podržavanje kontinuiteta poslovanja kao jednu od najvažnijih stavki za gospodarstvo tijekom perioda pandemija te važnost zajedničkog pristupa organizacija preko geografskih, političkih i organizacijskih granica. Fokus je na prevenciji i planiranju prije incidenta, a nakon incidenta na odgovoru na novonastalu situaciju. Također, naveo je važnost stvaranja akcijskog plana u kojemu piše tko obavlja koju funkciju i važnost edukacije radnika o njihovom poslu u izvanrednoj situaciji s jasnim ciljem.

PO/Foto: Svijet sigurnosti