Kako podići razinu sigurnosti u zdravstvenim ustanovama?

UPUZ i HUMS

O tome kako riješiti problem (ne)sigurnosti u zdravstvenim ustanovama razgovarati će se sa predstavnicima zdravstva, pravosuđa, sindikata i menadžera sigurnosti, 3. travnja 2019. u hotelu Sheraton u Zagrebu, na konferenciji o (ne)sigurnosti zdravstvenih ustanova.

Organizatori savjetovanja su Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske i Hrvatska udruga menadžera sigurnosti.

DBO/Foto: UPUZH i HUMS