Gradska skupština osniva Odbor za sigurnost i prevenciju urbanih rizika

Svijetsigurnosti.com

Na dnevnom redu 11. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, koja će se održati 26. travnja naći će se prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Gradske skupštine.

Između ostalih izmjena i dopuna, predviđeno je osnivanje Odbora za sigurnost i prevenciju urbanih rizika.

Kao stalno radno tijelo, odbor bi razmatrao prijedloge odluka i drugih akata te druga pitanja koja se odnose na sustav civilne zaštite, obranu, zaštitu od požara, elementarnih nepogoda, vatrogastvo, druge moguće ugroze u urbanim sredinama te sigurnosne pokazatelje, a na inicijativu svih klubova Gradskih zastupnika.

Zanimljivo, da je bivši gradski zastupnik Alen Ostojić čak tri puta, u mandatima predsjedanja Gradskom skupštinom Davora Bernardića, Darinka Kosora i Andrije Mikulića, pokretao inicijativu za osnivanjem Odbora za urbanu sigurnost, ali tada nije bilo sluha za osnivanjem stalnog radnog tijela za sigurnost.

DBO