Evo u kojim misijama i operacijama će sudjelovati pripadnici naših Oružanih snaga

Pripadnici 8. HRVCON-a

Hrvatski sabor donio je u srijedu, 31. listopada 2018. godine Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u NATO, EU i UN misijama i operacijama tijekom 2019. i 2020. godine.

U skladu s navedenim Odlukama, pripadnici Oružanih snaga RH tijekom 2019. i 2020. godine sudjelovat će u sljedećim mirovnim misijama i operacijama:

  • NATO misiji potpore miru Resolute Support u Afganistanu,
  • NATO operaciji potpore miru KFOR na Kosovu,
  • NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici Poljskoj,
  • NATO misiji potpore miru u Iraku,
  • operaciji Europske unije “EUNAVFOR MED SOPHIA”,
  • operaciji potpore miru EU “EU NAVFOR Somalija ATALANTA” te
  • u operacijama potpore miru UN-a – “UNIFIL” u Libanonu, “UNMOGIP” u Indiji i Pakistanu te “MINURSO” u Zapadnoj Sahari.

DBO/ Foto: OSRH / 8. HRVCON