Edukacija za Voditelja službe zaštite

ISR 2021

Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj – Business Security Academy, u Zagrebu,  16. ožujka 2022. organizira intenzivnu edukaciju za obavljanje poslova Voditelj unutarnje službe zaštite.

Unutarnja služba zaštite predstavlja unutarnju ustrojstvenu jedinicu koju pojedina pravna osoba ili obrtnik ustrojava radi zaštite svojih zaposlenika, objekata i prostora.

U organizacijskom kontekstu voditelj unutarnje službe zaštite mora biti sposoban obraditi ogromne količine informacija i prepoznati one od važnosti za korporativnu sigurnost. Današnji i budući voditelji moraju znati upravljati djelovanjem različitih sigurnosnih elemenata u ključnim točkama kako bi ostvarili operativne sigurnosne ciljeve. Uspješan voditelj unutarnje službe zaštite mora poznavati prijetnje i rizike za osobe, imovinu i ugled njegove organizacije, te mora posjedovati vještine za brzo prepoznavanje ranjivosti kao i korištenja učinkovitih i djelotvornih protumjera. O tome da voditelj mora biti u stanju potaknuti povjerenje i pouzdanje, te iznad svega sigurna, snažna, poštena i prijateljski raspoložena osoba ne treba posebno isticati, rekao je Alen Ostojić, predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Unatoč svemu navedenom, Unutarnja služba zaštite iako je važna sastavnica korporativne sigurnosti često puta je ostajala  zapostavljena, pa i kada je riječ o edukaciji osoba koje neposredno upravljanju radom unutarnje službe  zaštite, mišljenja je  dr.sc. Đuro Črnjak, ravnatelj Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj.

Program edukacije za voditelja unutarnje službe zaštite se sastoji od pet modula s ukupno  10 nastavnih sati:

  1. Arhitektura korporativne sigurnosti s posebnim naglaskom na unutarnju službu zaštite

Predavač: dr.sc. Đuro Črnjak, potpredsjednik HUMS-a, ujedno ravnatelj Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj

  1. Organizacija operativnog rada

Predavač: dr.sc. Darko Palačić, Predsjednik Odbora za primjenu sigurnosnih normi Hrvatske udruge menadžera sigurnosti

  1. Sinergija korporativne i javne sigurnosti

Predavač: dr.sc. Krunoslav Borovec, dekan Visoka policijska škola u Zagrebu

  1. Rukovođenje unutarnjom službom zaštite

Predavač: dr.sc. Darko Palačić, Predsjednik Odbora za primjenu sigurnosnih normi Hrvatske udruge menadžera sigurnosti

  1. Primjena novih tehnologija u radu zaštitara i čuvara

Predavač: Dejan Šobić, predsjednik Odbora za nove tehnologije Hrvatske udruge menadžera sigurnosti

Nakon završene edukacije i uspješno položenog završnog pisanog ispita, polaznicima se izdaje Certifikat  – Voditelj unutarnje službe zaštite.

Cijena uključuje prezentacije predavača, radni materijal, knjigu “Osnove korporativne sigurnosti”, autora Branko Mihaljević i Ivan Nađ, Zagreb, HUMS, 2018., knjigu “Zakon o privatnoj zaštiti s komentarom i obrazloženjima“, Sandro Šegedin, Damir Trut,  PUISR, Zagreb, 2021,. osvježenja i ručak

Cjeloviti program uz prijavnicu za edukaciju zatražite putem putem e-maila: isr@isr.hr

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com