Delegacija Vlade Republike Finske posjetila MUP

MUP RH

Delegacija Vlade Republike Finske (Ured predsjednika Vlade, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa) posjetila je u ponedjeljak, 29. siječnja Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

S hrvatske strane uz Tereziju Gras, državnu tajnicu za međunarodne i europske poslove u Ministarstvu unutarnjih poslova, na sastanku su sudjelovali Filip Dragović, posebni savjetnik ministra, Anita Britvec, voditeljica Službe za međunarodne poslove i prevođenje te Robert Bucić iz Službe za europske poslove, dok su u ime Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na sastanku sudjelovali Kristian Turkalj, državni tajnik, Ivan Crnčec, pomoćnik ministra za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju, Uroš Matijašević, načelnik Sektora za europske poslove i međunarodnu suradnju te Maja Vitaljić, savjetnica ministra.

U ime Vlade Republike Finske prisustvovali su Laura Yli-Vakkuri i Riikka Rytkönen iz Ministarstva unutarnjih poslova, Asko Välimaa i Eeva Aittoniemi iz Ministarstva pravosuđa te Päivi Pietarinen, savjetnica za EU poslove u Uredu predsjednika Vlade, kao i predstavnici veleposlanstva Republike Finske u Hrvatskoj.

Glavna tema današnjeg radnog sastanka bile su aktivnosti koje se tiču pripreme trio predsjedništva Vijećem EU, u kojemu će nakon Finske i Rumunjske predsjedati Hrvatska. Sudionici su razmijenili mišljenja o sastavljanju zajedničkog trio programa te je postignuta visoka razina usuglašenosti po pitanju tematskih cjelina. Osim sadržajnih pitanja, na sastanku je bilo govora i o organizacijskim aspektima trio predsjedništva, u čemu Finska Republici Hrvatskoj može pružiti mnoge korisne savjete budući da je do sada Vijećem predsjedavala dva puta.

Dogovoreno je da se ovakvi susreti nastave i u narednom razdoblju.

Odlukom Vijeća EU iz srpnja 2016. Hrvatska će prvi put preuzeti predsjedanje Vijećem Europske unije 1. siječnja 2020. godine i predsjedat će do 30. lipnja 2020. godine.

RSS