28.1. – Europski dan zaštite osobnih podataka

Mogućnost novog hakerskog napada
Al Jazeera

Povodom obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka, Agencija za zaštitu osobnih podataka danas u City Center one East u vremenu od 10. do 19. sati organizira  Informativni dan za građane. Građani će od predstavnika Agencije moći saznati kome i u kojim situacijama mogu dati svoje podatke.

U srijedu, 31. siječnja 2018. godine s početkom u 11.00 sati u dvorani Josipa Šokčevića u Hrvatskom saboru, također  povodom obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka, Agencija za zaštitu osobnih podataka u suradnji s Odborom za obitelj, mlade i sport, Službom prevencije Ravnateljstva policije i Uredom pravobraniteljice za djecu organizira stručno- edukativni skup „Prevencija i intervencija: zaštita osobnih podataka djece“.

Djeca i mladi najranjivija su skupina društva, a posebno kada je u pitanju zaštita njihovog prava na zaštitu osobnih podataka. Roditelji koji pripremaju i odgajaju dijete za „stvarni život“ dužni su dijete odgojiti i pripremiti za „virtualni život“, a odgojno obrazovne ustanove i druge nadležne institucije osposobiti učenike za život i rad prema zahtjevima suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Izlaganja će održati: Helenca Pernar Dragičević, Pravobraniteljica za djecu na temu: “Pravo djeteta na privatnost i zaštitu osobnih podataka – iz perspektive Ureda pravobraniteljice”, Tomislav  Ferić, Služba prevencije Ravnateljstva policije na temu: “Zaštita osobnih podataka u funkciji prevencije kriminaliteta” i Marija Pušić iz AZOP-a na temu: “Zaštita osobnih podataka djece: jučer, danas sutra”.

Ovaj hvale vrijedan skup se organizira  s ciljem osvješćivanja o važnosti zaštite osobnih podataka i privatnosti djece u kojem posebnu ulogu u prevenciji imaju prije svega roditelji (skrbnici), odgojno obrazovne institucije, udruge, strukovne organizacije i predstavnici medija.

DBO