BUDUĆNOST GRADOVA: Eccos je razvio sveobuhvatno rješenje za digitalizaciju gradova

Grad Zagreb

Koncept pametnog grada omogućuje gradskim upravama da gradom upravljaju na nov, pametniji način, uporabom digitalnih tehnologija uz bolje razumijevanje potreba svojih građana i turista. Navedeno podrazumijeva optimalno korištenje postojećih resursa, brigu za siguran i održiv okoliš te omogućuje pristup personaliziranim informacijama svim korisnicima usluga.

Kako bi se gradovima olakšala implementacija pametnih rješenja, Eccos je razvio programsku platformu Eccos Smart City Enablement Platform (ESCEP). Platforma povezuje sudionike procesa pametnog grada te služi za neograničenu razmjenu podataka iz različitih povezanih sustava, pruža univerzalno sučelje za programska i strojna rješenja raznih proizvođača koje koristi gradska uprava, ali i drugi sudionici procesa u svakodnevnom funkcioniranju grada.

Aplikativno se rješenje sastoji od modula koji se mogu zasebno aktivirati, ali i prilagoditi već postojećim sustavima ovisno o potrebi klijenta.

Svrha IoT i nadzornog modula jest da se postavljanjem senzora po gradu (za zagađenje zraka i prometna zagušenja, videokamere itd.) i metodama strojnog učenja (AI) optimizira gradski promet. Podaci prikupljeni s različitih senzora te npr. društvenih mreža, pomažu gradskim upravama bolje razumijevanje kretanja vozila i pješaka u gradu, a time i kvalitetnije upravljanje prometom (usmjeravanje prometa na područja s manjom prometnom gužvom). Razvijeni servisni modul obavještava građane i korisnike usluga različitim kanalima o svim potrebnim informacijama o funkcioniranju grada. Razinu cjelokupne sigurnosti gradova podiže modul zaštite i sigurnosti koji omogućuje povezivanje sustava tehničke zaštite (videonadzor i sl.) kojima upravljaju i drugi subjekti osim gradske uprave.

Moduli za otvorena i zatvorena parkirališta pružaju informacije o zauzetosti parkirališta te se korisnika može putem mobitela usmjeriti do slobodnog mjesta najbržim putem. Povrh toga, s parkirališta se mogu dobiti precizni podaci o zauzetosti pojedinog (invalidskog) mjesta, stanju punionica za električne automobile itd.

Modul prodajnih kanala povezuje sustave prodaje i naplate različitih (gradskih) usluga korištenjem raznih naprednih tehnologija (pametni terminali, mobilne aplikacije i sl.), a provođenje financijskih transakcija kroz integrirane kanale prodaje pruža jednostavno praćenje poslovanja te prihvat i prijenos potrebnih podataka prema trećim sustavima (poslovne aplikacije, financijske institucije i sl.).

Jedna od ključnih funkcionalnosti platforme jest snažan izvještajni sustav. Omogućeno je kreiranje i prikaz različitih vrsta izvještaja u skladu s potrebama i pravima pojedine (gradske) službe koja koristi sustav, odnosno pojedinog korisnika. Osim operativnih i servisnih izvještaja koji olakšavaju upravljanje različitim sustavima integriranima na platformi ESCEP, moguće je izraditi i različite financijske izvještaje.

Do danas je ova platforma implementirana u raznim (gradskim) tvrtkama (najviše za upravljanje parkiralištima). Tvrtke u Zagrebu, Poreču, Cavtatu itd. već koriste platformu ESCEP, na svoju dobrobit te na zadovoljstvo svih korisnika gradskih usluga.

Implementacija pametnih rješenja, osim što olakšava upravljanje postojećom gradskom infrastrukturom i uslugama, omogućuje i preinake koncepta pametnog grada u budućnosti u skladu s potrebama građana pa ne sumnjamo u brzi rast broja korisnika ove platforme u budućnosti.

RSS/ Foto: Eccos