5FUS: Privatna zaštita i video nadzor javnih površina

Video nadzor površina

Prema odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama(2012.) Javna površina je svaka površina javne namjene čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja igrališta i javne prometne površine te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu). Javna površina smatra se zasebnim objektom štićenja, sukladno podzakonskom propisu koji uređuje područje provedbe tehničke zaštite. Parkirališta, groblja, tržnice i površine rekreacijskih centara ne smatraju se javnim površinama u smislu odredbi  Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama.

U okviru programa Hrvatskih dana sigurnosti 2023. na 5. Forumu o urbanoj sigurnosti predavanje o aktualnostima obavljanju poslova privatne zaštite i video nadzoru javnih površina, održati će Sandro Šegedin, voditelj Inspekcije za privatnu zaštitu i detektivske poslove, Ravnateljstva civilne zaštite.

Hrvatski dani sigurnosti 2023. održavaju se pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Više o programu i uvjetima sudjelovanja pogledajte na www.danisigurnosti.hr

 

DBO/ Foto: Ilustracija – Svijetsigurnosti.com