ZAGREBPARKING korištenje javnih garaža podiže na novu razinu

Svijetsigurnosti.com

Izgradnjom i opremanjem garaža Zagrebparkinga započelo se početkom 1990-tih godina, a Zagrebparking trenutno upravlja sa sedam javnih garaža.

Ukupni kapacitet javnih garaža iznosi 2.612  parkirnih mjesta.

Kvalitetna organizacija i sigurnost parkirališnog prostora u javnim garažama  ključni su za zadovoljstvo korisnika.

Toga su svjesni i u Zagrebparkingu, pa su pri kraju reorganizacije parkirališnog prostora u javnim garažama.

U njih se uvodi SKIDATIN, potpuno novi  sustava kontrole i naplate parkiranja u javnim garažama.

Između brojnih novina koje donosi novi sustav poput interlocking sustava, IP interfona, video nadzora, novina je da će se vrijeme korištenja javne garaže moću platiti i kreditnom karticom.

DBO