Zagreb pristupa inicijativi „Učinimo gradove otpornijima 2030“

Gradonačelnik Tomislav Tomašević ima namjeru Grad Zagreb učiniti sigurnijim i otpornijim gradom, te je donio zaključak kojim Grad Zagreb izražava spremnost pristupanja  inicijativi „ Učinimo gradove otpornijima 2030 (MCR2030 Making Cities Resiliant)“.

Do sad je inicijativi pristupilo 1542 gradova iz 80 zemalja svijeta, kako bi poboljšali otpornost gradova kroz zagovaranje i razmjenu znanja i iskustava.

„Učinimo gradove otpornijima 2030 (MCR2030)“ je jedinstvena svjetska inicijativa koja spaja različite sudionike kako bi poboljšala otpornost gradova kroz zagovaranje i razmjenu znanja i iskustva. Inicijativa uspostavlja mrežu međusobnog učenja gradova u kojima dionici jačaju jedni druge, osigurava tehničku podršku, povezuje lokalne razine vlasti i izgradnju partnerstva. Postavljanjem plana za urbanu otpornost, omogućavanjem pristupa znanju i alatima za praćenje i izvješćivanje, inicijativa MCR2030 podržava gradove na njihovom putu prema smanjenju rizika i izgradnji otpornosti.

Pokretači inicijative su gradovi C40; ICLEI – Lokalne vlasti za održivost, Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (IFRC), Japanska agencija za međunarodnu suradnju (JICA), Mreža otpornih gradova (R-Cities), Ujedinjeni gradovi i lokalne lasti (UCLG), Habitat program Ujedinjenih naroda (UN-HABITAT), Ured Ujedinjenih naroda za projektne usluge (UNOPS), Grupacija Svjetske banke i Svjetsko vijeće za podatke o gradovima (WCCD) s Uredom Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa (UNDRR) koji je ujedno i administrator inicijative.

Krajnji cilj inicijative MCR2030 je osigurati da gradovi koji su pristupili postanu inkluzivniji, sigurniji, otporniji i održiviji do 2030. godine, što će izravno doprinijeti postizanju cilja 11 Održivog razvoja (Sustainable Development Goals) – „Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, otpornim i održivim“ kao i drugim globalnim okvirima uključujući Sendai okvir za smanjenje rizika od katastrofa, Pariški sporazum i Novu urbanu agendu.
Inicijativa ima Globalni koordinacijski odbor koji su pokretači inicijative i „glavni partneri“ i daju smjernice za provedbu inicijative MCR30.

Strateški ciljevi inicijative su:
1. Poboljšati razumijevanje rizika u gradovima i osigurati njihovu posvećenost smanjenju rizika od katastrofa i povećanju otpornosti.
2. Ojačati kapacitete gradova za donošenje strategija i planova za povećanje otpornosti.
3. Podržati gradove u provedbi strategija i planova za poboljšanje otpornosti.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com