VRATIT ĆE SE RODE – HEP već sada u pripremnim aktivnostima za njihov povratak

HEP Grupa

O tome koliko su bijele rode poznate i rado viđene ptice govori i činjenica da imaju poseban dan rezerviran baš za njih koji se na svjetskoj razini obilježava 24. kolovoza.

Ovih se dana rode pripremaju za put prema jugu kada napuštaju naše krajeve sve do idućeg proljeća. Istovremeno, radnici HEP ODS-a marljivo rade na planovima za provedbu mjera zaštite roda u idućih 6 mjeseci kako bi sve bilo spremno do njihovog povratka.

Budući da se radi o strogo zaštićenoj vrsti, sve aktivnosti na zaštiti bijelih roda trebaju biti obuhvaćene posebnim rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike te usuglašene sa županijskim javnim ustanovama za zaštićena područja.

Samo prošle godine na razini 14 distribucijskih područja HEP ODS-a provedeno je više od 200 aktivnosti koje podrazumijevaju popravak dotrajalih nosača za rodina gnijezda te ugradnju novih, provedbu mjera zaštite ptica od elektrokucije te tehničku podršku ornitolozima pri prstenovanju mladih roda. Pritom valja istaknuti primjer Elektre Križ koja na svome području vodi brigu o približno 300 rodinih gnijezda na stupovima distribucijske mreže.

Kroz više od desetljeća provedbe Sporazuma o zaštiti bijelih roda razvio se pravi suživot između naših radnika i te zanimljive i posebne vrste.

RSS