Vlada usvojila ustroj Ravnateljstva Civilne zaštite

Davor Božinović

Na sjednice Vlade RH održane u petak, 8. ožujka 2019. usvojeni su prijedlozi ministra unutarnjih poslova dr.sc. Davora Božinovića za usvajanje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu i drugih odgovarajućih Uredbi.

Tom prilikom ministar Božinović je naglasio da se predložene izmjene odnose na ustrojavanje Ravnateljstva civilne zaštite.

Donošenjem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu, a samim tim i ustrojavanjem Ravnateljstva civilne zaštite, učinkovitije će se upravljati rizicima  u Republici Hrvatskoj te uspostaviti kvalitetan i jeftiniji proces planiranja, obrazložio je ministar te dodao kako je naglasak na preventivnom djelovanju te se na taj način rješava i problem nadležnosti  u vođenju i zapovijedanju u velikim nesrećama i katastrofama.

Postrojbe civilne zaštite bit će organizirane od postojećih snaga, vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja, Crvenoga križa i ostalih udruga na modularan način. To znači da se neće osnivati nove postrojbe, već će se koristiti postojeće snage, profesionalne i u najvećoj mjeri volonterske snage koje će osim rada u dnevnim operativnim zadaćama djelovati i u sustavu odgovora na velike nesreće i katastrofe. “Na ovaj način bi se trebalo bitno smanjiti troškovi, učinkovitije i brže osigurati povlačenje financijskih sredstava iz Europskih fondova, a naglasio bih da sa ovakvim ustrojem ćemo postići smanjenje broja rukovodećih službenika za 30% i broja sistematiziranih radnih mjesta za 23%”, rekao je ministar.

DBO/Foto: Screenshot HRT