VISOKO ŠKOLSTVO: Dosadašnje Veleučilište VERN od jeseni nastavlja i kao sveučilište

VERN

Obrazovna grupacija VERN’ od sada djeluje kroz dvije usko povezane ustanove, Veleučilište i Sveučilište, a obje su dio integriranog sustava VERN-a, na kojem se izvode studijski programi u stručnoj i sveučilišnoj vertikali, ističe se.

Hrvatski visokoškolski sustav dobio je novo privatno sveučilište VERN, koje je nastalo iz  dosadašnjeg Veleučilišta VERN, a koje će od nastupajuće jesni moći upisati studenti preddiplomskog studija Poslovne ekonomije.

Na najnovijem od 11 sveučilišta, osam javnih i tri privatna u Hrvatskoj, kako je priopćeno, studij će se izvoditi u suradnji i pod mentorstvom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, nakon čega će VERN’ studentima ponuditi i tri nova sveučilišna preddiplomska studija:  “Cyber komunikacije i znanost o mreži”, “Internet stvari” i ” Transmedijska dramaturgija”.

Suglasnost za osnivanje novoga sveučilišta, kako je priopćeno, izdalo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a novi sveučilišni studijski programi dobili su pozitivnu akreditacijsku preporuku Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

„Potičemo razvoj nove obrazovne kulture koja treba  dinamizirati obrazovne modele i sustave, prilagoditi se potrebama novih generacija i koja se mora razvijati usporedno s društvenom i tržišnom dinamikom. Slijedom toga, Sveučilište VERN će inovativnošću naših sveučilišnih studija i programa cjeloživotnog učenja nastaviti pridonositi akademskoj raznolikosti te održivom i društveno odgovornom poduzetničkom i akademskom djelovanju“, pojasnio je rektor Vlatko Cvrtila.

Obrazovna grupacija VERN’ od sada djeluje kroz dvije usko povezane ustanove, Veleučilište i Sveučilište, a obje su dio integriranog sustava VERN-a, na kojem se izvode studijski programi u stručnoj i sveučilišnoj vertikali, ističe se.

Inače, prema podacima Agencija za znanost i visoko obrazovanje u Hrvatskoj su do posljednje promjene postojala 104 javna i 27 privatnih visokih učilišta. Među javnim je osam sveučilišta sa 82 sastavnice, 11 veleučilišta i tri javne visoke škole, a među privatnim dva sveučilišta, dva veleučilišta i 21 privatna visoka škola.

Privatno sveučilište VERN, akademski je partner Hrvatskih dana sigurnosti 2017. koji će se održati u Opatiji, 11.-13. listopada 2017. u MILENIj hotelu.

Izvor: Politika Plus/HINA/RSS