VEĆA SIGURNOST PROMETA: U Pregradi novi prometni znakovi i prometna ogledala

pregrada.hr

Na inicijativu članova Vijeća mjesnih odbora grada Pregrade postavljena su prometna ogledala te prometni znakovi po mjesnim odborima s ciljem bolje preglednosti i sigurnosti uključivanja u promet.

Prometna ogledala postavljena su u mjesnim odborima Kostel, Vinagora, Sopot, Stipernica, Gorjakovo, Benkovo i Pregrada, dok je znak STOP postavljen u Gorjakovu i Pregradi.

Mjesni odbori ove godine na raspolaganju imaju 10 tisuća kuna više za male komunalne akcije, koje su novina u njihovom dosadašnjem radu. Sredstva za njih osigurana su gradskim proračunom, a obuhvaćaju nabavu oglasnih ploča, prometnih ogledala, prometne signalizacije, uređenje zelenih otoka, drvenu i ostalu građu za izgradnju dječjih igrališta i sl., ovisno o potrebama svakog pojedinog mjesnog odbora.

izvor: Pregrada.hr