UPRAVNI SUD: Bankomati u povijesnu jezgru Dubrovnika ne mogu bez posebnog odobrenja

dubrovnik.hr

Upravni sud u Splitu presudom je potvrdio rješenje Dubrovačko-neretvanske županije o odbijanju žalbe tvrtke Auro Domus na rješenje Grada Dubrovnika u postupku uklanjanja bankomata postavljenih unutar zaštićene povijesne jezgre bez valjanih odobrenja. Rješavajući tužbeni zahtjev tužitelja tvrtke Auro Domus d.o.o. Upravni sud u Splitu odbio ga je kao neosnovan.

Ova je tvrtka podnijela tužbeni zahtjev protiv Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije, tijela koje je rješavajući u redovnom upravnom postupku 19. prosinca 2019. odbilo tužiteljevu žalbu na rješenje o uklanjanju Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika iz srpnja iste godine.

Vlasnik bankomata je potom tužbom Upravnom sudu u Splitu tražio poništenje rješenja navedenog županijskog odjela, no, Upravni sud u Splitu potvrdio je ispravnost postupanja Grada Dubrovnika i presudio odbacivši tužiteljev zahtjev kao neosnovan. U obrazloženju presude od 28. travnja 2020. godine navodi se da rješenjem kojim je tužitelju naloženo uklanjanje bankomata postavljenog bez potrebnog odobrenja nadležnog tijela nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja. Napominju i da je rješenjem Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 30. listopada 2019. već odbijen prijedlog za obustavom izvršenja Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik 8/2019), a kojom je Grad Dubrovnik propisao zabranu postavljanja bankomata i drugih uređaja u otvore na zgradama u povijesnoj jezgri, priopćeno je iz Dubrovačko-neretvanske županije.

A. R. K.