ULTIMATIVNI STANDARD: PROGRAM CERTIFICIRANI MENADŽER KORPORATIVNE SIGURNOSTI (CMKS) OSNAŽEN MODULIMA

CMKS vrhunska edukacija

U tijeku je upis četvrtke generacije polaznika programa obrazovanja Certificirani Menadžer Korporativne Sigurnosti (CMKS), u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti (HUMS), uz potporu Asocijacije menadžera korporativne sigurnosti JI Europe (SEECSA).

Polaznici programa morat će uspješno savladati devet ključnih modula korporativne sigurnosti, u ukupnom trajanju od 110 nastavna sata:

  1. Arhitektura korporativne sigurnosti: Doc.dr.sc. Darija Ivandić Vidović
  2. Upravljačke funkcije; Prof.dr.sc. Marijan Cingula
  3. Poslovna etika i usklađenost; Dr.sc. Silvija Vig
  4. Analiza i upravljanje rizikom; Doc.dr.sc. Ivan Nađ
  5. Krizno planiranje i upravljanje krizama: Dr.sc. Branko Mihaljević, Dr.sc. Damir Trut
  6. Upravljanje devijantnim ponašanjem na radnom mjestu i korporativne interne istrage: Izv.prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović, Dr.sc. Darko Dundović, MBA
  7. Kibernetički prostor i informacijska sigurnosti: Dr.sc. Nikola Brzica, Alen Delić
  8. Poslovno-obavještajna djelatnost; Izv.prof.dr.sc. Robert Kopal
  9. Leadership i coaching:Ljiljana Drenški Cvrtila, prof.psih., prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila

Nastava četvrte generacije polaznika programa CMKS očinje 15. travnja, a završava 25. lipnja 2022.

Više informacije o upisu i programu Certificirani Menadžer Korporativne Sigurnosti zatražite putem e-maila: info@uhms.hr

DBO/ Foto: HUMS