U Podcastu „Jesmo li sigurni da smo sigurni?,“ gost: General pukovnik u miru Mate Laušić

U Podcastu „Jesmo li sigurni da smo sigurni?,“ gost: General pukovnik u miru Mate Laušić

Na HUMS TV Youtube kanalu pogledajte novu emisiju Podcasta Svijeta sigurnosti „Jesmo li sigurni da smo sigurni?“ .

Urednik i voditelj Alen Ostojić, razgovarao je sa Generalom pukovnikom u miru Matom Laušićem, o sigurnosti i svemu onom što nema veze sa sigurnošću.

Mate je završio  Višu školu za unutrašnje poslove (1974.), Fakultet kriminalističkih znanosti (1990.), stekavši zvanje diplomiranog kriminalista.

70-tih prošlog stoljeća počeo je raditi u javnoj sigurnosti gdje je proveo gotovo 20 godina. Napredovao je od najnižeg zvanja referenta do najvišeg zvanja – glavnog inspektora.

Godine 1987. dobio je je Plaketu sigurnosti Saveznog izvršnog vijeća Jugoslavije, kao priznanje za uspješno odvijanje ”Univerzijade ’87.”.

Bio je prvi šef osiguranja dr. Franje Tuđmana na samim početcima stvaranja neovisne Republike Hrvatske, od prosinca 1990. do 1. prosinca 1991. Profesionalnu karijeru nastavio je kao djelatna vojna osoba u OS RH, obnašajući od 2. prosinca 1991. do 31. prosinca 2002. godine dužnost načelnika Uprave vojne policije. Umirovljen je  31. prosinca 2002. godine u činu General pukovnika.

U Domovinskom ratu bio je sudionik operacija ”Maslenica”, ”Bljesak” i ”Oluja”, a za vrijeme službovanja u OS RH završio je tečaj padobranske obuke (1997.) te tečaj Nacionalne sigurnosti (Galillee College, Izrael, 2001.).

Suautor je priručnika  ”Jeste li još uvijek sigurni da ste sigurni?” (suautori Saša Petar, Bono Marjanović), 2008., ”Sigurnost na službenom putu” (suautori Saša Petar, Bono Marjanović), 2009., a 1998. godine uredio je  knjigu ”Vojna policija u Domovinskom ratu”.

Mate danas radi kao predavač na brojnim visokim učilištima i nezavisni konzultant za korporativnu i privatnu sigurnost.

Emisiju možete pogledati i na Zapad TV, u ponedjeljak, 18. travnja 2022. u 21:05 sati.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com