U Novalji završena dvodnevna konferencija „Sigurnost i Turizam“

Ivan Dabo sigurnost i turizam
Ivan Dabo, Gradonačelnik Grada Novalje

„Sigurnost i turizam“ naziv je dvodnevne konferencije koja se održala u  Novalji na Pagu od 11. i 12. svibnja u organizaciji Hrvatske udruga menadžera sigurnosti (HUMS) i Poslovnog učilišta Integralna sigurnost i razvoj.

Konferenciju su otvorili gradonačelnik Novalje Ivan Dabo i predsjednika Hrvatske udruge menadžera sigurnosti Alen Ostojića

„U prošloj turističkoj sezoni uspješno smo ostvarili komponentu zdravstvene sigurnosti  naših posjetitelja posebice na Zrću. U tom kontekstu zahvalan sam ministru Božinoviću, Berošu, Trutu i Andriću. Zrće se ove godine vraća na velika vrata. Međutim  Grad mora preuzeti veću ulogu u upravljanju, organizaciji  i drugim vidovima ponude Zreća. Iznimo nam je stalo do ostvarivanja urbane sigurnosti građana Novalje ali i sigurnosti turističke ponude i osjećaja sigurnosti turista. Ostvarujemo projekt Novalja – siguran grad, fokusirani smo na dalji razvoj prometnog i komunalnog redarastva, video nadzora javnih površina, Hitne medicinske službe, DVD-a, a ponosno ističem izgradnju nove policijske postaje u Novalji. Imamo sjajnu suradnju s PU ličko senjskom. Strategija urbane sigurnosti Grada Novalje pruža okvir suradničkog djelovanja svih dionika u smjeru stvaranja zajednice u kojoj će se građani i turisti osjećati sigurno“, istaknuo je gradonačelnik Ivan Dabo.

„Čini se da ova konferencija dolazi u pravom trenutku, jer nakon što se turistički sektor polako oporavlja od ekonomskih poteškoća uzrokovanih pandemijom Covid-19, sad se suočava s još većom neizvjesnošću uzrokovanom oružanim napadom Rusije na Ukrajinu.

Najnovija analiza turističkog sektora od strane platforme za rezervacije hotela Hoo pokazala je da bi oružani napad Rusije na Ukrajinu mogao koštati 10,6 milijardi dolara izgubljenog prihoda ne samo za Rusiju, Ukrajinu, Bjelorusiju i Moldaviju za koje se smatra da su unutar crvene zone, već i za četiri susjedne zemlje Poljska, Slovačka, Mađarska i Rumunjska.

Nema sumnje da će se utjecaj sukoba Rusije i Ukrajine  protezati diljem Europe, no u nadolazećoj turističkoj sezoni Hrvatska nudi sigurnost i kvalitetu, toliko presudne u odabiru destinacije.

Turizam uz ono dobro koje donosi zajednicama u kojima se događa nosi i brojne rizike, kako za lokalnu zajednicu i turiste te njihov osjećaj sigurnosti, tako i za očuvanje drugih vrijednosti šire društvene zajednice. Takvi rizici zahtijevaju brojne odgovore, a predavači i sudionici konferencije će pokušati odgovoriti na te izazove.

Na konferenciji smo zbližili uvažene znanstvenike, eksperte i praktičare koji se bave problematikom sigurnosti turizma kao i poduzetnike i turističke djelatnike koji će svoja znanja, iskustva i promišljanja prenijeti na lokalnu razinu Hrvatske. Na konferenciji ćemo razgovarati o sigurnosti kao ključnom elementu pri odabiru turističke destinacije, praktičnim pitanjima zaštite i sigurnosti turista na turističkim destinacijama i u turističkim objektima, ali i ostalim temama turizma kao jedne od najvažnijih gospodarskih grana u Hrvatskoj.

Novalju smo odabrali kao grad domaćina konferencije, jer je turistička destinacija mladih iz cijelog svijeta, destinacija festivala i glazbe koja se već godinama uspješno nosi sa svim sigurnosnim izazovima. Istovremeno Novalja predstavlja odličan primjer grada koji razvija urbanu sigurnost kroz projekt “Novalja  – Siguran grad”, uz snažno partnerstvo lokalne zajednice i policije s poslovnom zajednicom u ostvarivanju sigurnosti“, istaknuo je Alen Ostojić, predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Konferencija je okupila 21 predavača i panelista među kojima su bili prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, prof.dr.sc. Božo Skoko, Ante Šoljić, Siniša Jembrih, Marko Pavić, Krunoslav Čolak, Silvana Radovanović, Miroslav Andrić, Slavko Tucaković, Tomislav Škreblin, Loris Karavanić, Ante Perčin, Ivan Bušljeta, Amar Fočo, Alen Ostojić, Josip Dujmović, Ivica Šuljić, Branko Mihaljević, Ana Raić Knežević.

 

DBO/ Svijetsigurnosti.com