Trut obišao poplavljena područja: ‘Sustav Civilne zaštite reagira profesionalno’

Ravnateljstvo Civilne zaštite

“Sustav civilne zaštite profesionalno reagira, koordinacija između sudionika sustava civilne zaštite je na visokoj razini. Sve što je zatraženo od nacionalne razine, Ravnateljstvo civilne zaštite usmjerilo je na ovo područje. Tu je i Državna intervencijska postrojba s 10 pumpi, raspoređuju se i pumpe velikog kapaciteta iz Ravnateljstva za robne zalihe. Sve raspoložive snage su i dalje na terenu i ulažu maksimalne napore u suzbijanju i otklanjanju posljedica na poplavama ugroženim područjima Karlovačke županije”, izjavio je ravnatelj Damir Trut u Karlovcu te obišao zapovjedno mjesto odakle se koordinira svim aktivnostima obrane od poplave.

Iz Hrvatskih voda priopćeno je da su u proteklih 24 sata pale dodatne količine oborina na području gotovo cijele Republike Hrvatske u prosjeku između 10 i 35 mm.

Najmanje oborina (do 5 mm) palo je na području Istre i istočne Hrvatske.

Najviše kiše palo je ponovo na području Gorske Hrvatske: Slunj 68 mm, Gospić 59 mm, Ogulin 58 mm, Zavižan 57 mm, Delnice 55 mm. Znatne količine pale su i u susjednoj Bosni i Hercegovini na slivu rijeke Une (Bihać 58 mm).

Izvanredno stanje:

Korana – Karlovac; Kupa – Karlovac; Plitvica – Krkanec; Una – Hrvatska Kostajnica; Spojni kanal ZLGČ – Poljanski Lug

Izvanredne mjere:

Glina – Vranovina;  Ilova – Veliko Vukovje; Krapina – Kupljenovo; Kupa – Farkašić; Sava – Jasenovac; Sunja – Sunja; Zelina – Božjakovina; Črnec – Ustava Črnec; ZLK Biđ polja – Đakovo

Redovne mjere:

Česma – Česma ušće; Glina – Glina; Glogovnica – Koritna; Ilova – Garešnica; Lonja – Lonjica most; Mura – Mursko Središće; Orljava – Frkljevci; Plitvica – Vidovićev Mlin; Sava – Crnac, Ustava Trebež; Sutla – Zelenjak; Vuka – Vuka; Derivacijski kanal Črnec-Lonja – CS Lonja; Kanal Obžev – Stružec; Potok Vojlovica – Čačinci; Retencija Lonjsko Polje – Ustava Trebež; ZLK Biđ polja – Topolje; Županijski kanal – Rušani

Pripremno stanje:

Bednja – Lepoglava, Železnica; Bregana – Koretići; Česma – Pavlovec, Čazma; Donja Dobra – Lešće toplice; Drava – Moslavina, Donji Miholjac, Belišće, Osijek; Dunav – Batina, Aljmaš, Dalj; Glina – Široka Rijeka; Gornja Dobra – Turkovići; Korana – Slunj uzvodni, Veljun, Velemerić; Krka – Knin; Kupa – Zapeć, Jamnička Kiselica; Kupčina – Lazina brana; Mrežnica – Juzbašići; Odra – Sifon Odra, Odra; Pakra – Janja Lipa; Sava – Zagreb, Rugvica, Dubrovčak, Stara Gradiška, Mačkovac, Davor, Slavonski Kobaš, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Županja; Segovina – Đelekovec; Vučica – Jelengrad; Akumulacija Bačica – Bačica; LK Orljava-Adžamovka – Staro Petrovo Selo; OK Kupa-Kupa – Mahično, Donja Kupčina; OK Lonja-Strug – Ustava Prevlaka; Retencija Mokro polje – Mlaka; Županijski kanal – Vaška

Slika 2Slika 2

GRAČAC, OBROVAC

Stanje na područje Gračaca i Obrovca se postupno stabilizira i normalizira. Voda s poplavljenih područja se povlači, saniraju se štete.

Vodostaj rijeke Otuče u Gračacu opao je za 130 centimetara, a rijeke Zrmanje u Obrovcu za 80-ak centimetara.

Mrežnica – DUGA RESA

Rijeka Mrežnica dosegnula je najviši vodostaj od +459 cm jučer 16.5.2023. u 23:00 sata na vodomjernoj postaji Mrzlo Polje na području Duge Rese, čime je za čak 37 centimetara nadmašila dosadašnji rekordni vodostaj iz 2014. godine.

U uvjetima tako visokih vodostaja došlo je do poplavljivanja niza objekata, kuća i vikendica neposredno uz obale rijeke Mrežnice u naseljima Zvečaj, Donje Mrzlo Polje Mrežničko i Belavići.

Una – HRVATSKA KOSTAJNICA

Jučer 16.5.2023. od 15:00 sati uvedeno je izvanredno stanje obrane od poplava za područje Hrvatske Kostajnice kada je vodostaj rijeke Une premašio razinu od +450 cm.

U suradnji s Hrvatskm vojskom već 2 dana traju aktivnosti na postavljanju zečjih nasipa od vreća s pijeskom za zaštitu kuća u gradu Hrvatskoj Kostajnici, a velike probleme stvara i kanalizacijski sustav kroz koji prodiru vode iz rijeke Une te plave prometnice i ugrožavaju kuće.

Trenutni vodostaj rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici 17.5.2023. u 9:00 sati iznosi +491 cm i dalje je u blagom porastu, dok se maksimalni vodostaj očekuje na razini oko +500 cm.

Korana, Kupa – KARLOVAC

Noćas 17.5.2023. u 1:00 sat uvedeno je izvanredno stanje obrane od poplava na rijeci Korani u Karlovcu.

Noćas 17.5.2023. u 3:00 sata vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu premašio je razinu od +800 cm.

Trenutni vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu 17.5.2023. u 9:00 sati iznosi +831 cm, čime je dosegnuta razina za uvođenje izvanrednog stanja i za rijeku Kupu u Karlovcu.

Maksimalni vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu očekuje se tijekom današnjeg dana na razini oko +840 cm, što znači da će mnoge prometnice u prigradskim naseljima biti poplavljene, a veliki broj kuća će se naći u okruženju ili biti direktno ugrožen poplavnim vodama rijeke Kupe.

Kupa – PETRINJA

Trenutni vodostaj rijeke Kupe na mjerodavnoj vodomjernoj postaji Farkašić iznosi +911 cm i dalje je u porastu, dok se maksimalni vodostaji na području Petrinje očekuju kroz nekih 48 sati i vrlo vjerojatno će biti na razini rekordnih +988 cm iz 2014. godine. Trenutno su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava, ali se već tijekom ove noći 17./18.5. očekivanje uvođenje i izvanrednog stanja kada vodostaj u Farkašiću premaši +950 cm.
Očekuje se plavljenje prometnica i niza kuća i vikendica neposredno uz obale rijeke Kupe na potezu od Jamničke kiselice do Petrinje.

Sava

Za potrebe snižavanja vodostaja rijeke Save na sisačkom i jasenovačkom području, od prekjučer ujutro 15.5.2023. otvorene su ustave Prevlaka i Trebež, putem kojih se dio velikih voda rijeke Save upušta u retenciju Lonjsko polje.

Prognoza oborina u narednih 7 dana

U narednih 7 dana i dalje se mogu očekivati nestabilne vremenske prilike, ali ipak s puno manjim količinama oborine nego u prethodnih nekoliko dana.

Glavnina oborine očekuje se još danas tijekom dana 17.5.2023., dok od sutra slijedi razvedravanje.

Ove nove  očekivane oborine tijekom današnjeg dana utjecati će i produžiti trajanje ovih vrlo visokih vodostaja na karlovačkom području, tako da iduća 2-3 dana vodostaji rijeke Kupe u Karlovcu neće pasti ispod razine +700 cm, odnosno ispod razine redovnih mjera obrane od poplava, dok će potpuna stabilizacija i opadanje vodostaja u Republici Hrvatskoj potrajati još par tjedana dok se sve ove velike količine voda ne sprovedu do Dunava.

RSS