Tomašević imenovao Povjerenstvo za zaštitu objekata od grafita

Grafiti i Fasade Zagreb

Gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovao je Povjerenstvo za zaštitu od grafita u sastavu:

– za predsjednika:
Tihomir Milovac;

– za zamjenicu predsjednika:
Marta Kiš;

– za članove:
Antonia Matković Šerić,
Laura Topolovšek;

– za zamjenike članova:
Luka Margetić,
Suzica Bušljeta.

Odlukom o zaštiti objekata od grafita (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17, 7/18 i 15/20) propisano je člankom 3. da se znakovi, slike, natpisi i drugo mogu ispisivati na vanjskim dijelovima objekta vidljivim s javne površine radi umjetničkog izražavanja uz suglasnost vlasnika i uz rješenje koje donosi gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove uz prethodno mišljenje povjerenstva što ga osniva i imenuje gradonačelnik i suglasnost gradskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture i prirode ako objekt ima svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili zaštićenih dijelova prirode.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com