Tomašević imenovao nove članove Povjerenstva Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti

Gradonačelnik Tomislav Tomašević osnovao je Povjerenstvo Grada Zagreba za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti. Povjerenstvo ima predsjednika i 7 članova koji se imenuju se iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, civilnog društva te drugih osoba koje mogu doprinijeti radu Povjerenstva.

U Povjerenstvo su imenovani:
– za predsjednicu:
Martina Rojnić Kuzman,

– za članove:
Zoran Zoričić,
Sanja Maroević,
Jadranka Hübler,
Mirela Šentija Knežević
Mirjana Orban,
Vanda Bazmenjak,
Goran Lauš.

Zadaće Povjerenstva su:

– pratiti epidemiološko stanje bolesti ovisnosti, stanje i kretanje zlouporabe droga na području županija,
– izrađivati akcijske planove i programe suzbijanja zlouporabe droga i prevencije ovisnosti te praćenje njihove provedbe,
– dostavljati redovita godišnja izvješća o problemu ovisnosti u svom djelokrugu Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo,
– razvijati aktivnu suradnju s državnim institucijama i nevladinim organizacijama na svom području,
– podnositi izvješće o svom radu jednom godišnje gradonačelniku Grada Zagreba i Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

 

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com