Stižu nova europska pravila za sprječavanje prijevara u mobilnom bankarstvu i plaćanju karticama

European Central Bank prtsc
Ovoga tjedna u Europskom parlamentu bit će održano nekoliko rasprava koje se tiču sigurnosti.

 

Tako Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača odlučuje o usvajanju nacrta izvješća o novim pravilima koja trebaju spriječiti prodaju nesigurnih proizvoda. Nove odredbe omogućile bi jačanje suradnje među nadležnim tijelima u članicama, te bolji nadzor proizvoda koji se prodaju online ili uvoze na europske tržište iz trećih zemalja.

Prema rezultatima inspekcijskih nadzora 32% igračaka, 58% elektronike, 47% građevinskih proizvoda, te 40% opreme za osobnu zaštitu ne zadovoljava EU sigurnosne standarde ili pravila o informiranju potrošača.

Osim toga, Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove odlučuje o novom prijedlogu za sprječavanja prijevara i krivotvorenja bezgotovinskih sredstava plaćanja (kartice, mobilno bankarstvo).

Uklanjaju se tako operativne prepreke koje otežavaju istragu i kazneni progon, uvode se pravila o razinama kazni i poboljšavaju se uvjeti prijavljivanja kaznenih djela za žrtve kibernetičkog kriminala. Na dnevnom redu Odbora je i rasprava sa stručnjacima na temu minimalnih standarda za manjine u EU.

A. R. K.