Sigurnost na cestama EU: manje smrtnih slučajeva nego prije pandemije

screenchot HRT

Europska komisija objavila je prve brojke o smrtnim slučajevima na cestama 2022. godine. Lani, kad se gustoća prometa nakon pandemije vratila na prijašnje razine, u prometnim nesrećama poginulo je oko 20.600 osoba, 3 posto više nego 2021. godine. Međutim, to je 2.000, ili 10 posto, smrtnih slučajeva manje u usporedbi s pretpandemijskom 2019. godinom. Cilj EU i UN-a je prepoloviti broj smrtnih slučajeva do 2030. godine

Različiti trendovi u državama članicama

Broj smrtnih slučajeva na cestama EU u 2022. povećao se za 3 posto u odnosu na prethodnu godinu, što se djelomično može objasniti i povećanjem gustoće prometa nakon pandemije. Iz Komisije napominju da su brojni pozitivni pomaci ostvareni tijekom razdoblja pandemije bolesti COVID-19 (uključujući smanjenje za 17 posto od 2019. do 2020.) sačuvani. U usporedbi s 2019. broj poginulih u 2022. smanjio se za 10 posto.

Međutim, napredak je vrlo neujednačen među državama članicama. Najveća smanjenja, veća od 30 posto, zabilježena su u Litvi i Poljskoj, a i Danska je zabilježila pad od 23 posto. S druge strane, u posljednje tri godine broj poginulih na cestama u zemljama kao što su Irska, Španjolska, Francuska, Italija, Nizozemska i Švedska ostao je prilično stabilan ili se povećao.

Ukupni poredak prema stopama smrtnih slučajeva nije se znatno promijenio od stanja prije pandemije, tako da su ceste i dalje najsigurnije u Švedskoj (21 smrtni slučaj na milijun stanovnika) i Danskoj (26/milijun), a Rumunjska (86/milijun) i Bugarska (78/milijun) zabilježile su 2022. najviše stope. Prosjek EU-a bio je 46 poginulih na cestama na milijun stanovnika.

Tko je i gdje najviše stradavao?

Na temelju dostupnih podataka iz 2021. (detaljni podaci za 2022. još nisu dostupni) za cijeli EU 52 posto smrtnih slučajeva u cestovnom prometu zabilježeno je na ruralnim cestama, 39 posto u gradskim područjima, a 9 posto na autocestama.

Tri četvrtine poginulih na cestama (78 %) bili su muškarci. Putnici u automobilu (vozači i putnici) činili su 45 % svih poginulih na cestama, pješaci 18 %, korisnici motornih vozila na dva kotača (motocikli i mopedi) 19 %, a biciklisti 9 % ukupnog broja smrtnih slučajeva.

U gradskim područjima postoci se znatno razlikuju i nezaštićeni sudionici u cestovnom prometu (pješaci, biciklisti i korisnici motornih vozila na dva kotača) čine nešto manje od 70 posto ukupnog broja smrtnih slučajeva. Većina smrtnih slučajeva na gradskim cestama žrtve su sudara u kojima sudjeluju automobili i kamioni, što naglašava potrebu za poboljšanjem zaštite nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu.

Iako je povećani udio biciklista u kombinaciji mobilnosti u mnogim državama članicama vrlo dobrodošao, trend broja biciklista koji ginu na cestama EU-a ozbiljan je razlog za zabrinutost. To je jedina skupina sudionika u cestovnom prometu za koju nije zabilježen znatan pad broja smrtnih slučajeva tijekom posljednjeg desetljeća, posebno zbog nedostatka dobro opremljene infrastrukture. Na primjer, preliminarni podaci iz Francuske za 2022. pokazuju povećanje broja smrtnih slučajeva među biciklistima od 30 % u odnosu na 2019. godinu.

Kako će EU smanjiti crnu statistiku?

Inače, EU si je 2018. postavila cilj smanjenja broja poginulih na cestama, a prvi put i teško ozlijeđenih, za 50 posto do 2030. To je utvrđeno u Komisijinu strateškom akcijskom planu za sigurnost na cestama i okviru politike EU-a za sigurnost na cestama za razdoblje 2021. – 2030., u kojima su također utvrđeni ambiciozni planovi da se broj poginulih na cestama do 2050. smanji na nulu (‘vizija nula’).

Sigurnost na cestama jedan je od glavnih elemenata nedavnih političkih inicijativa EU-a u području mobilnosti, kao što su Strategija za održivu i pametnu mobilnost, Komisijin prijedlog revizije Uredbe o mreži TEN-T i okvira za urbanu mobilnost.

EU ima vodeću ulogu u Drugom desetljeću djelovanja za sigurnost na cestama, koje je UN u kolovozu 2020. proglasio za razdoblje 2021. – 2030.

U narednim tjednima Komisija će predstaviti paket prijedloga o sigurnosti na cestama kako bi se europske ceste na više načina učinile još sigurnijima.

Evo i brojki za proteklu godinu

Broj poginulih na cestama na milijun stanovnika – preliminarni podaci za 2022.

  Broj smrtnih slučajeva na milijun stanovnika % promjene u 2022. u usporedbi s:
  2019. 2020. 2021. 2022. 2021. 2019. prosjek za 2017. – 2019.
EU-27 51 42 45 46 3 % -10 % -11 %
Belgija 56 43 45 52 16 % -7 % -3 %
Bugarska 90 67 81 78 -5 % -15 % -17 %
Češka 58 48 50 50 -1 % -15 % -15 %
Danska 34 28 22 26 18 % -23 % -15 %
Njemačka 37 33 31 34 9 % -8 % -12 %
Estonija 39 44 41 38 -9 % -4 % -10 %
Irska 29 30 27 31 14 % 11 % 9 %
Grčka 64 54 57 58 1 % -11 % -13 %
Španjolska 37 29 32 36 12 % -2 % -5 %
Francuska 50 39 45 49 11 % 0 % -2 %
Hrvatska 73 58 72 71 -6 % -7 % -13 %
Italija 53 40 49 53 9 % -2 % -5 %
Cipar 59 54 50 42 -16 % -27 % -26 %
Latvija 69 73 78 60 -24 % -15 % -19 %
Litva 67 63 53 43 -19 % -35 % -35 %
Luksemburg 36 42 38 40 8 % 18 % -6 %
Mađarska 62 47 56 56 -1 % -10 % -13 %
Malta 32 21 17 50 189 % 63 % 47 %
Nizozemska 34 30 29 35 20 % 4 % 7 %
Austrija 47 39 41 41 2 % -11 % -11 %
Poljska 77 66 59 51 -14 % -34 % -33 %
Portugal 67 52 54 63 16 % -5 % -2 %
Rumunjska 96 85 92 86 -8 % -12 % -14 %
Slovenija 49 38 54 40 -25 % -17 % -14 %
Slovačka 50 45 45 46 0 % -8 % -8 %
Finska 38 40 41 34 -16 % -10 % -18 %
Švedska 22 20 20 21 5 % 0 % -17 %
Švicarska 22 26 23 31 35 % 44 % 25 %
Norveška 20 17 15 23 55 % 15 % 16 %
Island 17 22 24 24 0 % 50 % -33 %

Podaci za 2022. temelje se na privremenim podacima za većinu zemalja i bit će podložni manjim izmjenama kad se objave finalni podaci u jesen 2023. Procjene za 2022. obuhvaćaju cijelu godinu i sve ceste i odnose se na smrtne slučajeve u razdoblju od 30 dana, ali se za sljedeće zemlje temelje na djelomičnim podacima: Njemačka i Grčka (za 11 mjeseci), Belgija i Mađarska (za 9 mjeseci), Španjolska (ruralne ceste), Nizozemska (djelomični podaci; osim toga, smrtni slučajevi koje je evidentirala policija ne prijavljuju se u oko 10 – 15 % slučajeva), Portugal (smrtni slučajevi unutar 24 sata), Švicarska (6 mjeseci). Nema podataka za Lihtenštajn za 2022.

Podaci za 2022. uspoređuju se s tri vremenska razdoblja: 2021. (prethodna godina), 2019. (početna godina za cilj od 50 % manje poginulih do 2030.) i prosjek za razdoblje 2017. – 2019. (kako bi se uzele u obzir fluktuacije u malim zemljama). U tablici se razlike u postocima odnose na apsolutni broj smrtnih slučajeva, a ne na broj smrtnih slučajeva na milijun stanovnika.

RSS