SEMINAR: Saznajte sve o najboljoj globalnoj praksi za uspostavljanje odgovora na incident prema normi ISO 22320:2018.

Seminar Uvod u normu ISO 22320:2018

Nakon što je nekoliko godina trajalo usaglašavanje oko teksta nove norme u odnosu na normu ISO 22320:2011.  dana 05.11. 2018. godine objavljena je nova norma ISO 22320:2018. Sigurnost i otpornost – Upravljanje izvanrednim situacijama – Smjernice za upravljanje incidentima. Nova norma daje smjernice za postupanje u izvanrednim situacijama bilo kakve vrste ili intenziteta. Upoznavanje sa njenim zahtjevima bitno će doprinijeti osobnom razvoju stručnjaka za upravljanje izvanrednim situacijama te razvoju sustava upravljanja izvanrednim situacijama u tvrtkama te lokalnim upravama i područnim (regionalnim) samoupravama.

“ISO22320 navodi najbolju globalnu praksu za uspostavljanje reakcije na incident, stoga svim profesionalcima sigurnosti preporučujem odlazak na ovaj seminar. ISO 22320 se primjenjuje na sve organizacije iz privatnog i javnog sektora koje mogu biti uključene u reakciju na incident. Danas se suočavamo s brojnim opasnostima i rizicima koji na različite načine mogu ugrožavati čovjeka, imovinu, poslovne ili društvene procese. Upravo zato kod reakcija na incident važna je koalicija privatnog i javnog sektora uspostavljena na koordinaciji, suradnji i javno-privatnom partnerstvu” , rekao je Alen Ostojić, predsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti .

Polaznicima koji završe seminar ISO 22320:2018 Upravljanje u izvanrednim situacijama – Smjernice za upravljanje incidentima, organizator seminara Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj iz Zagreba, izdaje odgovarajući certifikat. Svi sudionici seminara dobivaju knjigu “Osnove korporativne sigurnosti”, autora Branka Mihaljevića i Ivana Nađa, u izdanju HUMS-a, Zagreb, 2018.

Predavač na seminaru je dr.sc. Darko Palačić, predsjednik Odbora za standardizaciju Hrvatske udruge menadžera sigurnosti .

Seminar će se održati u Zagrebu, hotel International dana 28. veljače 2019.

Program i prijavu sudjelovanja na seminaru čija je cijena 1.000,00 kuna možete zatražiti odnosno obaviti  putem e-maila: info@uhms.hr

DBO/ Foto: PUISR Zagreb