SEMINAR: Kako otkriti i prevenirati devijantno ponašanje na radnom mjestu?

Kako otkriti i prevenirati devijantno ponašanje na radnom mjestu?, naziv je seminara koji će se održati u Zagrebu, u srijedu 24. studenog 2021. u organizaciji Poslovnog učilišta integralna sigurnosti i razvoj.

Cilj seminara je stjecanje kompetencija polaznika za otkrivanje i suzbijanje devijantnih ponašanja u organizaciji, kako bi reducirali štete takvih ponašanja uključujući lošije rezultate rada, gubitak suradnika i klijenata, eventualne kompenzacije i narušen ugled tvrtke.

Devijantno ponašanje na radnom mjestu je dobrovoljno i namjerno ponašanje kojim se krše pisane i nepisane norme te koje stoga ugrožava funkcioniranje i dobrobiti organizacije i/ili njezinih zaposlenika i klijenata. Može biti usmjereno prema organizaciji u što spadaju proizvodna devijantnost (npr. krađe radnog vremena, neracionalno trošenje resursa organizacije, zabušavanje i sl.) i devijantnost prema vlasništvu (npr. sabotaže opreme, potkradanje sredstava ili materijala za rad, mito i sl.), odnosno prema pojedincima u što spada politička devijantnost (npr.  favoriziranja, ogovaranja, optuživanje kolega ili podređenih), te nasilje (npr. mobbing, seksualno zlostavljanje, verbalno maltretiranje, potkradanje ili dovođenje u opasnost kolega na radnom mjestu).

Iako su devijantna ponašanja na radnome mjestu prisutna desetljećima, tek recentno su registirana kao važan problem iz više razloga. Prvi je svakako sve oštrija konkurencija na tržištu koja prisiljava poslodavce da vode računa o svemu što utječe na produktivnost, a sve je više empirijskih dokaza kako devijantna ponašanja izazivaju velike direktne i indirektne materijalne štete i financijske gubitke.

Drugo, prilagodbe radnog vremena dovele su do toga da ono obuhvaća vitalni dio dana, pa je radna organizacija drugi dom a suradnici na poslu druga obitelj. Štoviše, moderne tehnologije i pandemija COVID-19 dovele su do prodiranja radnog mjesta u osobni prostor zaposlenika, čime su se proširili potencijalni razmjeri odjeka devijantnih ponašanja u organizaciji. Naposljetku, tu je i sve veća svijest  o uvažavanju ljudskih prava u svakom pa tako i radnom okruženju, kao i osvještavanje činjenice da nema mjesta koja bi bila lisena mogućnosti pojave nasilja i drugih oblika devijantnog ponašanja.

Nakon završene edukacije polaznicima se izdaje certifikat o završenom programu edukacije o upravljanju devijantnim ponašanjima na radnom mjestu.

Predavači su  Izv.prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović i dr.sc.  Darko Dundović.

Više informacija o programu i prijavi sudjelovanja zatražite putem e-maila: isr@isr.hr

PO/ Foto: Svijetsigurnosti.com