Šef Čistoće o požaru na Jakuševcu: “Sakupljanje otpada je postao vrlo rizičan posao”

Voditelj podružnice Čistoće Zagrebačkog Holdinga Davor Vić izjavio je u četvrtak da je u požaru na Jakuševcu izgorjelo približno 50 kubika neopasnog glomaznog otpada i dio nadstrešnice, no nema ozlijeđenih ni značajnijih oštećenja.

Vić je rekao novinarima da je noćas nešto prije dva sata došlo do požara na privremenom skladištu glomaznog otpada koji svakodnevno prikupljaju u okviru javne usluge putem reciklažnih dvorišta. Dežurne sigurnosno-vatrogasne službe pozvale su vatrogasce koji su brzo stigli i u sat i pol lokalizirali i ugasili požar.

“Nema ozlijeđenih, nema ni značajnih oštećenja onoga što ovdje držimo, a to su prvenstveno vozila, oprema, spremnici za otpad i oprema za obradu glomaznog otpada. Izgorjelo je otprilike 50 kubika neopasnog glomaznog otpada i dio nadstrešnice, ispod kojeg je bio taj otpad”, istaknuo je.

Što se tiče utjecaja požara na okoliš, Vić je napomenuo da su sve mjerne postaje pokazale da su unatoč požaru svi parametri za kvalitetu zraka bili unutar graničnih dozvoljenih vrijednosti. No, angažirali su i tim NZJZ-a “Andrija Štampar” koji će napraviti izvješće, a za sada i njihove analize govore da nije došlo do značajnijeg onečišćenja zraka.

“Ne možemo spekulirati o uzrocima, to će utvrditi istraga, mi smo obavijestili Državni inspektorat i sve su nadležne inspekcije izašle na teren”, rekao je.

Ophođenje s otpadom postaje sve rizičnije

Upitan je li točno da je i lani na istom mjestu bio požar, Vić je odgovorio da je to bio daleko manji požar, koji se dogodio u trenutku kada se glomazni otpad obrađivao, odmah je saniran i bio je “puno manjeg intenziteta nego ovaj”.

“Ophođenje s otpadom očito postaje sve rizičnije i mi u tom dijelu reagiramo. Nakon što smo stavili u funkciju nadstrešnicu, koja 15 godina nije imala pravu namjenu, odmah smo primijenili sve potrebne mjere – postavljanje vatrogasnih aparata, vatrodojave, termalnih kamera”, dodao je.

Požari su dio djelatnosti svih koji se bave otpadom, ustvrdio je.

“I nas koji se bavimo javnom uslugom sakupljanja otpada i onih koji se bave obradom i daljnjom distribucijom te preradom otpada. To je postao vrlo rizičan posao pa sigurnosti i opreza nikad dosta”, kaže Vić.

Na pitanje o zabrinutim građanima koji su vidjeli radnike kako skupljaju opožarene dijelove i stavljaju ih u kantu, odgovorio je da tu nema ništa sporno jer radnici nisu ulazili u perimetar koji je obuhvaćen istragom, već su sakupljali ono što je bilo izvan ograde, odnosno sanirali su okoliš servisno-operativnog centra.

U vezi odrona otpada na Jakuševcu, Vić je rekao kako su za utvrđivanje uzroka nadležni sudski vještaci koje je angažirao sud. Najavio je da od 1. srpnja kreću istražni radovi te će napokon dobiti odgovore zašto se to dogodilo i što mogu napraviti za prevenciju, a tada će početi i sanacija na jednom dijelu odlagališta.

NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ proveo je mjerenja kvalitete zraka te prenosimo rezultate istih.

Na samom zgarištu, prijenosni GC-MS uređaj (Torion) u izmjerenom uzorku zraka identificirao je prisutnost spojeva iz grupe aromatskih ugljikovodika (spojevi slični Benzenu, Stirenu, 1,2,4 Trimethilbenzenu, M-Cresolu, Xylenu, Ethilbenzenu, Naphtalenu) što je očekivano kod gorenja ove vrste otpada.

Na najbližoj naseljenoj lokaciji, naselje Mičevec, u smjeru u kojem se kretao vjetar, GC-MS uređaj (Torion) nije utvrdio nikakva slaganja s bazom podataka, što znači da nisu detektirani opasni spojevi u zraku.

Tijekom noći, sa utorka na srijedu, 26./27. lipnja 2024., mjerne postaje državne mreže za praćenje kakvoće zraka nisu zabilježile nikakva odstupanja u mjerenjima niti prelazak graničnih vrijednosti za mjerene parametre. Kod ovog, kao i kod drugih požara, mogle su se očekivati povišene koncentracije PM10 i PM2,5 čestica, ali kontinuirana mjerenja ovih parametara na mjernim postajama nisu pokazala odstupanja.

 

Izvor: HINA/RSS  Foto: Svijet sigurnosti