Provedena terenska vježba „Dunav 2021.“

Grad Vukovar u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova RH – Područnim uredom civilne zaštite Osijek – Službom civilne zaštite Vukovar, organizirao je i proveo jučer, 26. lipnja, terensku vježbu lokalne razine „Dunav 2021.“ na rijeci Dunav u Vukovaru

Vježbom se provjerila operativna sposobnost, resursi i kapaciteti  dijela operativnih snaga sustava civilne zaštite gradske te županijske razine u spašavanju na vodi i iz vode.

Tema terenske vježbe bila je spašavanje putnika – turista s putničkog broda zahvaćenog požarom, trijaža, pružanje prve pomoći i njihovo zbrinjavanje te potraga i pronalazak utopljenika.

Vježba je provedena  na  području pristaništa za putničke brodove na desnoj obali u centru grada.

U operativnom dijelu vježbe sudjelovale su operativne snage te žurne službei to Javna vatrogasna postrojba Vukovar, Policijska uprava vukovarsko-srijemska (Policijska postaja Vukovar i Operativno-komunikacijski centar policije), Gradsko društvo Crvenog križa Vukovar, Klub podvodnih aktivnosti Vukovar, Državna intervencijska postrojba civilne zaštite – Bizovac, Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, Lučka kapetanija Vukovar, Agencija za unutarnju plovidbu, Dobrovoljno vatrogasno društvo Vukovar i Služba civilne zaštite Vukovar (Županijski centar 112 Vukovar).

U operativnom dijelu vježbe prvi puta je korišteno specijalno vozilo Ravnateljstva civilne zaštite na daljinsko upravljanje za gašenje požara. Također je korišten i mobilni zapovjedni modul Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Osijek.

PO/ Foto: MUP RH