Vitez na konferenciji šefova policija Salzburškog foruma

MUP RH

U sklopu poljskog predsjedanja Salzburškim forumom u Varšavi  18. i 19. listopada održala se Konferencija šefova policija Salzburškog foruma, gdje je hrvatsku policiju predstavljao zamjenik glavnog ravnatelja policije Dražen Vitez sa izaslanstvom.

Naglasak konferencije bio je na jačanju međunarodne policijske suradnje posebice u segmentu aktualnih komunikacijskih kanala za razmjenu informacija i podataka.

Raspravljalo se o trenutnim stanjima u pojedinim državama članicama u odnosu na slijedeće teme:

– Optimalizacija korištenja kanala za međunarodnu razmjenu informacija  – predstavljanje nacionalnih preventivnih mjera za zabranu napuštanja zemlje;

– Optimalizacija korištenja EUCARIS sustava – omogućavanje pristupa informacijama o izdanim vozačkim dozvolama;

– Promjene u funkcioniranju Jedinstvene kontakt točke (Single Point of Contact) u odnosu na povećani značaj međunarodnu suradnju i razmjene informacija.

Na marginama konferencije zamjenik glavnog ravnatelja Vitez održao je bilateralne sastanke sa zamjenikom visokog povjerenika mađarske policije g. Baloghom i zamjenikom glavnog inspektora moldavske policije g. Cavcaliucom.

RSS