Postani Certificirani menadžer korporativne sigurnosti (CMKS)

Postani CMKS manadžer

Upisi polaznika druge generacije programa CMKS završavaju 3. rujna, dok nastava počinje 4. rujna 2020., u zagrebačkom hotelu International, Miramarska ulica 24.

Polaznici programa nastavu će moći pratiti i na daljinu putem interaktivnog video programa.

Nastavni program se sastoji od osam ključnih modula korporativne sigurnosti:

 1. Arhitektura korporativne sigurnosti; Doc.dr.sc. Darija Ivandić Vidović
 2. Upravljanje rizicima; Dr.sc. Darko Palačić
 3. Upravljačke funkcije menadžera korporativne sigurnosti: Prof.dr.sc. Marijan Cingula
 4. Krizni menadžment; Dr.sc. Branko Mihaljević / Dr.sc. Damir Trut
 5. Upravljanje devijantnim ponašanjem na radnom mjestu i interne korporativne istrage; Prof.dr.sc. Irena Cajner Mraović
 6. Poslovno obavještajna djelatnost; Doc.dr.sc. Robert Kopal / Darija Korkut
 7. Informacijska i cyber sigurnost; Dr.sc. Nikola Brzica / Alen Delić
 8. Leadership i coaching; prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila / Ljiljana Drenški Cvrtila

Svaki od osam modula osim modula Poslovno obavještajna djelatnost traje 10 nastavnih sati. Modul Poslovno obavještajna djelatnost traje 25 nastavnih sati. Cjeloviti program traje 95 nastavnih sati.

Sudionike programa očekuje bogat fond stručne i znanstvene literature:

 • Korporativna sigurnost; Darija Ivandić Vidović, Lidija Karlović, Alen Ostojić, UHMS, Zagreb, 2011.
 • Osnove Korporativne sigurnosti; Ivan Nađ, Branko Mihaljević, HUMS, 2018., Zagreb
 • Koncepti kriznog menadžmenta i kritične infrastrukture; Branko Mihaljević, Alen Ostojić, HUMS, 2019., Zagreb
 • Korporativna sigurnost u okruženju pandemije COVID-19; Lana Djurkin Koenig, Alen Delić, Alen Ostojić, Branko Mihaljević, Poslovno učilište integralna sigurnost i razvoj, 2020., Zagreb
 • Tehnike kompetativne analize; Robert Kopal, Darija Korkut, EFFECTUS,
 • Uvod u teoriju igara; Robert Kopal, Darija Korkut, EFFECTUS, 2016., Zagreb
 • Industrije budućnosti; Alec Ross, Mate d.o.o., 2019., Zagreb
 • Vodič za menadžere – Angažiranost zaposlenika; Scot Carbonara, Mate d.o.o., 2019., Zagreb
 • Budi sam svoj mentor; Anne Bruce, Mate d.o.o., 2018., Zagreb
 • Bijela knjiga: Digitalna inicijativa tri mora – poziv na nadogradnju cyber sigurnosti u regionalnoj suradnji, IRMO, 2018., Zagreb
 • Upravljanje sigurnošću – Ključna sastavnica za upravljanje sigurnosnim rizicima; GSRM&UCONN
 • Korporativna sigurnost: trošak ili doprinos za neto dobit; Dennis Challinger
 • Korporativna obrana: Upravljanje rizicima, poslovna otpornost i drugo; Sean Lyons, R.I.S.C. International

Više informacije o upisu i programu Certificiranja Menadžera Korporativne Sigurnosti pročitajte na www.uhms.hr ili zatražite putem e-maila: info@uhms.hr

 

DBO/ Foto: HUMS