OKUPILI SE STRUČNJACI: Kada će Hrvatska dobiti novi Zakon o kritičnoj infrastrukturi?

U sjedištu Ravnateljstva održan je sastanak sigurnosnih koordinatora i operatera kritične infrastrukture, kako bi se među praktičarima potaknula rasprava oko prijedloga novog, izmijenjenog normativnog okvira zaštite nacionalne kritične infrastrukture kroz prijedlog novog Zakona o kritičnoj infrastrukturi i podzakonskih akata, Pravilnika o metodologiji za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura“ i Pravilnika o certificiranju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju uslugu zaštite kritičnih infrastruktura.

Osim toga, sudionicima sastanka prezentirana su i nastojanja potaknuta na razini Europske unije da se na temelju evaluacije implementacije Direktive 2008/114/EZ utvrđivanje i označivanje europske kritične infrastrukture i procjena potrebe poboljšanja njezine zaštite i kroz studiju provedivosti poveća razina zaštite i otpornosti kako europskih kritičnih infrastruktura, tako i nacionalnih.

U okviru ove studije, Republika Hrvatska je odabrana kao jedna od deset zemalja studija slučaja, za analizu kroz provođenje upitnika i online intervjua s Ravnateljstvom civilne zaštite, kao nadležnim tijelom za poslove zaštite kritične infrastrukture, te s tri izabrana operatora iz sektora energetike i prometa.

Kroz raspravu poseban naglasak stavljen je na međusektorsku suradnju, odnosno potrebe dionika, što uključuje edukaciju baziranu na temeljnim načelima i upravljanju rizicima kritičnih infrastruktura, razmjenu iskustava i naučenih lekcija u dogovorenim formatima (konferencije, okrugli stolovi) i potencijalnim EU projektima. Sastanak je dio redovnih aktivnosti koje se provode kroz djelovanje Odjela za kritičnu infrastrukturu i kulturnu baštinu, Sektora za smanjenje rizika od katastrofa, Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, priopćeno je.

RSS