Održano savjetovanje o novom Zakonu o privatnoj zaštiti

mr.Sandro Šegedin, MUP RH, Maja Pavelić Opuhačm HUMS, Nikola Turkalj, MUP RH, dr.sc. Branko Mihaljević,PUISR, Alen Ostojić,HUMS

U zagrebačkom Hotelu International, u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj i platforme Hrvatska kuća sigurnosti, u petak, 13.3.2020.  održano je savjetovanje o novom Zakonu o privatnoj zaštiti.

Novi Zakon o privatnoj zaštiti staje uz bok istovrsnih zakona u Europskoj uniji, rekao je otvarajući savjetovanje, dr.sc. Branko Mihaljević, Predsjednik Upravnog vijeća Poslovnog učilišta integralna sigurnost i razvoj.

Sudionike je pozdravio i dr.sc. Dražen Lučić, koordinator platforme Hravatska kuća sigurnosti pri HGK. Lučić je posebno istaknuo cilj platforme – razvijanje partnerskih odnosa između javne, privatne i korporativne sigurnosti te gospodarstva i akademske zajednice.

U ime pomoćnika ministra unutarnjih poslova dr.sc. Damira Truta, koji nije mogao doći zbog obveza u Stožeru civilne zaštite RH, sudionike je pozdravio Neven Karas, koordinator za poslove civilne zaštite u Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a RH.

Trenutno u Republici Hrvatskoj postoje 254 pravne osobe za tjelesnu i tehničku zaštitu, 115 obrta tehničke zaštite i 148 unutarnjih čuvarskih službi. Aktivno radi 16.256 osoba s dopuštenjem, dok poslove osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocijenosti obavlja 62 trgovačka društva s posebnim odobrenjem, rekao je Karas, otvarajući savjetovanje.

Karas je posebno istaknuo ciljeve novog Zakona o privatnoj zaštiti: osuvremeniti djelatnost privatne zaštite radi postizanja prihvatljive razine privatne i javne sigurnosti građana i njihove imovine te reda i mira u ugovornom opsegu, uspostaviti djelatnost privatne zaštite koja omogućava da su osobe osposobljene, obučene i opremljene za preventivno i operativno djelovanje, poticati provedbu gospodarske djelatnosti u sigurnom okruženju, integrirati privatnu zaštitu u sustav domovinske sigurnosti Republike Hrvatske, poticati daljnji sustavni ratvoj zaštitarskog tržišta na osnovama recentnih strukovnih, tehničkih i tehnoloških standarada, povećati standard osoba koje obavljaju zaštitarsku djelatnost , stvoriti i razvijati sigurnosnu kulturu u društvu, sustavno izmijeniti percepciju o privatnoj zaštiti  kao djelatnosti upitne kvalitete i repozicionirati je iz uslužne ili komunalne u primarno sigurnosnu djelatnost, uspostaviti etički kodeks ponašanja u djelatnosti privatne zaštite.

Sandro Šegedin je u izrazito iscrpnoj i sistematičnoj prezentaciji prikazo novosti u Zakonu o privatnoj zaštiti koje se tiču prije svega uređenja djelatnosti privatne zaštite u društvu, njezinoj sigurnosnoj komponenti te uključenju u širu društvenu zaštitu, usklađivanje uvjeta poslovanja za pravne i fizičke subjekte izvan RH, imenovanje stručne osobe u objektima i prostorima kategorizirnim u I. i II. kategoriju, uvođenje privremenih i povremenih psolova, zabranu ugovaranja poslova zaštitarskim subjektima ukoliko  se nedvojbeno ne utvrdi čista imovinsko pravna osnova, obrtnici obavljaju i tjelesnu zaštitu, sigurnosna provjera proširena je i na druge osobe, zaštitar specijalist i zaštitar IPU, metodologija procjene rizika, zaštita pri distribuciji drugih pošiljaka i osoba, čuvari s osnovnom školom, odgovorne osobe sa srednjom školom, broj intervenata ovisi o kvalifikaciji dojave i objekta.

Zaključno, novi Zakon o privatnoj zaštiti  ima sve pretpostavke da omogući učinkovitu, efikasnu, pravovremenu i primjerenu preventivu naspram počinjenja protupravnih djelatnosti. Određenim mjerama, radnjama, tehnikama privatna zaštita sada ima osnažene mogućnosti u svrhu pomoći policiji pri potrazi za počiniteljima. Za očekivati je da će  omogućiti razvoj zdrave tržišne konkurencije i nivelaciju cijena prema principima ujednačenog odnosa cijene i kvalitete obavljanja poslova.

Savjetovanju je bio nazočan i Nikola Turkalj, načelnik Sektora za inspekcijske poslove Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH.

Na kraju, menadžeri sigurnosti i ovaj put su potvrdili da su predvodnici aktivnosti prevencije sigurnosti i zaštite zdravlja. Naime,  kompletna dvorana i predprostor savjetovanja bio je uređen sukaldno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite RH i HZJZ u zaštiti od koronavirusne bolesti.

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com