Hrvatska od danas ima Zakon o sustavu domovinske sigurnosti, prihvaćen je većinom glasova u Saboru

MUP RH

Nakon Strategije nacionalne sigurnosti, Hrvatski sabor je na svojoj sjednici u petak, 27. listopada 2017. godine donio Zakon o sustavu domovinske sigurnosti s velikom većinom glasova, potvrđeno je iz MORH-a.

Na taj način realizira se program Vlade u području nacionalne sigurnosti. Cilj Zakona o sustavu domovinske sigurnosti je uspostava učinkovitog Sustava domovinske sigurnosti kao odgovora na suvremene ugroze i rizika.

Misija sustava Domovinske sigurnosti je graditi sigurnosno okruženje i štititi i promovirati nacionalne interese Republike Hrvatske, vodeći skrb o zaštiti ljudi, gospodarstva, infrastrukture, prirodnih resursa državnog teritorija kao pretpostavci sveukupnog prosperiteta Republike Hrvatske i dobrobiti građana.

Uspostavom Sustava domovinske sigurnosti moraju se osigurati uvjeti za usklađeno, koordinirano upravljanje sigurnosnim rizicima – od prepoznavanja prijetnji i procjene rizika do poduzimanja mjera i aktivnosti kako bi se rizici uklonili ili smanjili na prihvatljivu mjeru.

Sustav domovinske sigurnosti čine središnja tijela državne uprave nadležna za unutarnje poslove, obranu, vanjske poslove, civilnu zaštitu, zaštitu okoliša, zdravstvo, financije i pravosuđe, uključujući i tijela iz njihova djelokruga te tijela sigurnosno-obavještajnog sustava, središnja tijela državne uprave koja u svojem djelokrugu imaju kritične infrastrukture, uključujući i tijela iz njihova djelokruga koja sudjeluju ili mogu sudjelovati u aktivnostima procesa upravljanja sigurnosnim rizicima te druga središnja tijela državne uprave.

Središnje tijelo Sustava domovinske sigurnosti je Vijeće za nacionalnu sigurnost –  tijelo nadležno za usmjeravanje rada sigurnosno-obavještajnog sustava i Sustava domovinske sigurnosti, koji promovira Partnerstvo za sigurnost – sinergiju, jedinstvo svih sposobnosti društva i države.

Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti ima zadaću ažuriranja Strategije nacionalne sigurnosti, koordinira proces ažuriranja procjene nacionalnih sigurnosnih rizika, rangiranje i određivanje prioriteta,usklađuje provedbu smjernica, odluka i zaključaka Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Koordinacija predlaže Vladi RH donošenje odluke o proglašenju krize i formiranje stožera za upravljanje krizom, što do sada nije bilo regulirano .

Zakonom je prvi put regulirano da je u slučaju kriznog stanja Vlada Republike Hrvatske ovlaštena provesti preraspodjelu financijskih sredstava u Državnom proračunu.

RSS