ODLIČNA PRILIKA ZA NOVO RADNO MJESTO: HNB traži savjetnika za sigurnost

Svijetsigurnosti.com

Hrvatska narodna banka raspisala je natječaj za radno mjesto savjetnika za sigurnost (m/ž) u Uredu za sigurnost.

Budići menadžer sigurnosti HNB-a radit će:

 • procjenu sigurnosnih rizika u području fizičke, tehničke, informacijske i ostale zaštite
 • upravljanje sigurnosnim ranjivostima
 • koncipiranje, planiranje i predlaganje unapređenja sustava sigurnosti
 • vođenje implementacije projekata fizičke, tehničke, informacijske i ostale zaštite
 • nadzor, kontrola i provjera kvalitete izvršenih operacija sigurnosnih projekata i usluga
 • izradu specifikacija i sudjelovanje u nabavi visokosofisticiranih sustava za nadzor
 • izradu izvješća, analiza stručnih materijala iz područja poslova sigurnosti
 • praćenje i kontrola primjene zakonskih propisa iz područja sigurnosti u Banci
 • usklađivanje, unapređivanje i izrada internih akata, pravila i procedura u skladu sa zakonskim propisima
 • prijenos znanja iz područja sustava sigurnosti na interne korisnike 

Od kandidata se očekuje da je:

 • VSS / magistar / stručni specijalist ekonomske ili druge odgovarajuće struke
 • četiri godine radnog iskustva s traženom kvalifikacijom i strukom na poslovima sigurnosti
 • poželjno: položen ispit za internog auditora sustava upravljanja informacijskom sigurnošću
 • poželjno: certifikat za pristup klasificiranim podacima

Od znanja, vještine i sposobnosti potrebni su:

 • odlično poznavanje načina zaštite sigurnosti ljudi i objekata s naglaskom na institucije visoke razine štićenja
 • odlično poznavanje suvremenih koncepata i tehnologija sustava sigurnosti i zaštite
 • dobro poznavanje zakonskih propisa iz područja fizičke, tehničke i informacijske sigurnosti i ostale zaštite
 • odlično poznavanje engleskoga jezika u govoru i pismu
 • vješto služenje programima iz paketa MS Office
 • analitičnost
 • sklonost konceptualnom razmišljanju
 • sposobnost rješavanja problema
 • sposobnost rada u stresnim situacijama
 • razvijene vještine vođenja timova i projekata
 • sposobnost rada u timu

S odabranim kandidatom sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od šest mjeseci.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su obvezno to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojega to pravo ostvaruju.

Oglas je otvoren do (uključujući) 12. srpnja 2018.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

Za sve dodatne informacije u vezi s oglasom za posao kandidati se mogu obratiti na tel. 4564 981, a za informacije u vezi s postupkom dostave prijave na tel. 4565 083.

DBO